Sh0w blogs

Manas atzīmes

Mācību priekšmets 1. Semestris 2. Semestris Gadā Latviešu valoda 5 5 5 Literatūra 4 4 4 Angļu valoda 5 5 5 Krievu valoda 4 6 5 Matemātika 6 6 6 Informātika 7 6 7 Bioloģija 4 5 5 Fizika 7 7 7 Ķīmija 5 5 5 Ģeogrāfija 4 5 5 Vēsture 4 6 5 Soc zinības 4 8 6 Mūzika 5 6 6 Mājturība un Tehnoloģijas 5 6 5 Vizuālā māksla 6 2 4 Sports 9 9 9

Lasīt tālāk

- 1 - 2 - 3 -