Notiek skolotāju kongress, un delegātu vidū ir tikai trīs vīrieši. Vakarā viņi nolemj šo faktu atzīmēt viesnīcas numurā. Te griestu lampā izdeg simtvatu spuldze. Skolotāji sauc stāva dežuranti nomainīt spuldzi. Viņa to nomaina, bet izdegušo ieliek pelnutraukā uz galda un tur arī atstāj.
Skolotāji jau labi iesiluši sēž un skatās uz izdegušo spuldzi, te viens no viņiem saka: ja simtvatu spuldzi iebāž mutē, to vairs nevar dabūt ārā. Sākas strīds, viens no oponentiem, fizikas skolotājs, saka: "Es kā diplomēts fiziķis apgalvoju: ja var iebāzt, jāvar arī izņemt!" To pateicis, viņš ņem spuldzi, iebāž sev mutē, velk ārā, bet spuldze ārā nenāk. Nu arī pārējie mēģina viņam palīdzēt, taču spuldze paliek fiziķa mutē. Neko darīt, jābrauc uz traumpunktu.
Traumpunktā pirmo viņi satiek medmāsu un jautā: "Mums tāda nelaime gadījusies - vīrs nevar dabūt spuldzi no mutes laukā. Ko darīt?" Māsiņa domā, ka viņu cenšas izjokot, un dzen skolotājus projām, bet, kad viņai parāda cietušo, māsiņa iet pie dežurējošā ķirurga. Tas apskata pacientu un ar plaukstu uzsit viņam pa vietu, kur apakšžoklis savienojas ar galvaskausu. Fiziķa mute paveras vēl platāka, lampiņa iznāk ārā, bet žokļi ciet vairs neveras. Ķirurgs paskaidro, ka tā tam jābūt, muskuļi bija pārāk sasprindzināti, bet tagad ir pārāk atslābuši un uzreiz nesarausies, bet pēc stundām trim jau varēs runāt.
Skolotāji pateicas ķirurgam un ar taksometru dodas atpakaļ uz viesnīcu. Fiziķis priekšā, abi pārējie aizmugurē. Otrais oponents nevar rimties: "Es tomēr nesaprotu, kā tas var būt!" Lietas iesācējs viņam saka, lai pats pamēģina. Tas mēģina arī, un jā - spuldzīte ārā nav dabūjama. Nu visi brauc atpakaļ uz traumpunktu, satiek medmāsu, liek tai saukt ķirurgu, medmāsa šokā, viņu nomierina, ķirurgs ilgi smejas, bet spuldzīti izvelk. Tiek noķerts cits taksometrs, un skolotāji atkal brauc uz viesnīcu. Taksometra vadītājs jautā vienīgajam, kam nav atkāries žoklis: "Kur tu tādus debilos vedīsi?" Tas, kurš spēj runāt, atbild: "Tie nav nekādi debilie, tie ir diplomēti skolotāji, vienkārši viņi iebāza mutē simtvatu spuldzīti un nevarēja dabūt ārā." Vadītājs netic, viņu mēģina pārliecināt, viņš beigās nolemj pats pamēģināt, iebāž spuldzīti mutē un vairs nevar dabūt ārā. Griež taksi apkārt, atriežas traumpunktā, atrod medmāsu, nomierina viņu un dabū ķirurgu. Tas ilgi lamājas, izvelk lampiņu un sasit to pret galdu, teikdams: "Lai tas vairs neatkārtotos!"
Visi sēžas taksometrā un brauc uz viesnīcu. Pa ceļam taksometru aptur ceļu policists. Nopēta braucējus un sāk noskaidrot, kas par lietu: mašīnā trīs idioti un viens alkoholiķis! Vadītājs ar žestiem mēģina skaidroties, bet viņam nesanāk. Vienīgais, kurš spēj runāt, lai gan krietni iedzēris, stāsta ceļu policistam, kas par lietu. Policists liek viņiem stāvēt, apgriežas un ieiet tuvākajā veikalā, tur kļūst tumšāks, tad no veikala iznāk ceļu policists, atver mašīnas aizmugures durvis un ar žestiem rāda, lai pārējie sarūmējas - izrādās, mutē viņam spuldzīte. Visi atkal brauc uz traumpunktu. Atrod medmāsu, ar pūlēm ved viņu pie samaņas, un māsiņa grīļojoties dodas uz ķirurga kabinetu.
No turienes atskan kliedziens un kritiena troksnis. No kabineta iznāk ķirurgs ar nedabiski atvērtu muti, kas neveras ciet.

Avots- gamez.lv