Lapas lietošanas noteikumi attiecas uz exs.lv mājaslapu un tās apakšprojektiem coding.lv, runescape.exs.lv un lol.exs.lv. Turpmāk tekstā "exs.lv" attiecināms uz visām minētajām mājaslapām.

1. Ar reģistrēšanos exs.lv mājaslapā lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar tās noteikumiem un piekrīt tos turpmāk ievērot. Exs.lv administrācijai ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem exs.lv lietošanas noteikumos veikt izmaiņas. Izmaiņas stājas spēkā brīdī pēc to publiskošanas exs.lv.
2. Lietotāja pienākums ir exs.lv noteikumus regulāri pārlasīt. Pārkāpuma gadījumā to neizlasīšana vai nezināšana no soda neatbrīvo.
3.

Par noteikumu pārkāpumu atkarībā no situācijas nopietnības lietotājam piemērojami trīs soda veidi:

1. brīdinājums vēstulē, ziņojot par izdarīto pārkāpumu;
2. brīdinājums pārkāpēja profilā;
3. liegums aplūkot exs.lv. Šādu sodu piemēro par 3 profila brīdinājumu saņemšanu.

Nopietnu situāciju gadījumā iespējamas arī atkāpes.

4. Ja exs.lv administrācija lietotājam liegusi piekļuvi tā profilam, esošā lieguma laikā aizliegts reģistrēt un/vai lietot citu profilu.
5. Lietotāja brīdinājumu un liegumu iemesli ir attiecīgā lietotāja un exs.lv administrācijas privāta informācija. Šādu informāciju izplatīt vai apspriest citviet lapā ir aizliegts.
6. Citu exs.lv lietotāju pamudināšana pārkāpt lietošanas noteikumus tiks uzskatīta par noteikumu pārkāpšanu un attiecīgi sodīta.
7. Exs.lv administrācijai ir tiesības dzēst lietotāju pievienoto saturu un/vai liegt pieeju mājaslapas izmantošanai pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Lieguma gadījumā sūdzība sūtāma uz info@exs.lv e-pasta adresi.


Ar exs.lv saturu saistīti noteikumi

8. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par komentāriem, tekstiem, attēliem, video un jebkura cita veida materiāliem, ko ievieto exs.lv, kā arī apņemas neizplatīt informāciju un neievietot saturu (t.sk. attēlus galerijās), kas uzskatāms par spamu.
9. Aizliegts pievienot saturu, kas ir pornogrāfisks, aizskar cilvēka cieņu, ir diskriminējošs, vulgārs vai pretrunā ar vispārpieņemtām morāles un pieklājības normām vai spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.
10. Aizliegts komentēt aktualitāti zaudējušus foruma ierakstus, kā arī senus, vairs neaktuālus rakstus un attēlus, ja komentārā nav jaunas, vērtīgas informācijas vai jautājuma, kas attiecas uz šo rakstu vai attēlu.
11. Ieraksti (t.sk. attēli galerijās), kas īsā laika sprīdī atkārtojas vai izķēmo pirms neilga laika izveidotu ierakstu un kuros veidojas diskusija par to pašu vai līdzīgu tēmu, tiks uzskatīti par spamu un attiecīgi situācijai ierobežoti.
12. Izlozēs, kurās tiek solīta atlīdzība, maksimālais vērā ņemamo ierakstu skaits nedrīkst pārsniegt 50 ierakstus.
13. Komentāri, kas izteikti ar mērķi lietotājam likt izmantot meklētājprogrammas savu neskaidrību risināšanai, tiks uzskatīti par spamu.
14. Speciālo simbolu un smaidiņu apjoms exs.lv satura pievienošanas formās ir jāpielieto atbilstoši normas robežām.
14.1 Tēmu virsrakstiem ir jābūt aprakstošiem un jāliek manīt, kāds ir to saturs. Tiem nav jābūt lieki izskaistinātiem ar smaidiņiem un/vai speciālajiem simboliem.
15. Lietotājvārdā nedrīkst būt vārdi vai to kombinācijas, kas ir izaicinošas, vulgāras vai citus aizskarošas. Tie nedrīkst sastāvēt tikai no speciālajiem simboliem, adresēm, smaidiņiem, u.c. lietotājvārdam neatbilstošām kombinācijām.
16. Aizliegts profila avatarā ievietot attēlus ar saturu, kas ir diskriminējošs, rada etnisko naidu vai izaicina citus lietotājus, ir pretrunā ar vispārpieņemtajām morāles normām, nav paredzēts nepilngadīgiem lietotājiem, dažādu iemeslu dēļ nav pieņemams lielam skaitam lietotāju vai kā citādi neatbilst avatara būtībai.
17. Aizliegts lietotāja profila lapu pārvērst attēlu galerijā vai tajā ievietot citu saturu, kas ievērojami pārsniedz profila lapas idejas normas robežu. Maksimālais pieļaujamais profila lapas "svars" megabaitos ir 5MB.
18. Aizliegts ievietot reklāmu, partnera (affiliate) vai referral saites, ja reklāma nav saskaņota ar exs.lv administrāciju.
19. Exs.lv pieejamā informācija ir exs.lv īpašums, un to aizliegts pārpublicēt bez informācijas avota autora atļaujas.
20. Aizliegts ievietot kodus, simbolus vai saites vai veikt citas darbības, kas var traucēt exs.lv darbību vai kaitēt tā lietotāju datoriem.
21. Lietotājs var ziņot par cita lietotāja noteikumu neievērošanu, izmantojot pogu "ziņot" pie ieraksta, kurā pārkāpti lapas lietošanas noteikumi. Šādas informācijas izplatīšana citviet lapā tiks uzskatīta par spamu un attiecīgi sodīta.
22.

Sūdzība par uzliktu sodu iesniedzama, sūtot privātu ziņu soda uzlicējam vai jebkuram citam administrācijas loceklim. Šādas informācijas izplatīšana citviet lapā tiks uzskatīta par spamu un attiecīgi sodīta.


Pārējie noteikumi:

23. Lietotājs, kas izmanto interneta starpniekserveri, var atbildēt par cita lietotāja noteikuma pārkāpumu, ja otrs lietotājs izmanto to pašu starpniekserveri.
24. Aizliegta komentāru vērtēšanas sistēmas ierobežojumu apiešana, izmantojot vairākus profilus vai arī citādi ietekmējot tās darbību, noteikuma neievērošanas gadījumā "plusotais" un "plusotājkonts" konts sodāms ar liegumu piekļūt lapai vai arī drastisku karmas samazināšanu.
25. Vienreizējo e-pasta servisu izmantošana reģistrējoties ir aizliegta. Pārkāpuma gadījumā konts tiks bloķēts.
26. Aizliegta BB kodu un/vai Caps Lock izmantošana pārspīlēti lielā apjomā, kas būtiski apgrūtina teksta uztveršanu un pasliktina vizuālo noformējumu.
27. Lietotāja paraksta (informācijas lauka zem komentāra rakstos) maksimālais augstums (vertikāli) nedrīkst pārsniegt 200px.
28. Aizliegts pirkt/pārdot/mainīt spēles RuneScape personāžus un/vai exs.lv lietotājus vai prasīt citiem lietotājiem paroles. Ar RuneScape RWT saistītie darījumi ir atļauti tikai un vienīgi tam paredzētā grupā.
29. Aizliegts pirkt/pārdot/mainīt Steam lietotājus un preces ārpus tam paredzētās grupas.
30. Aizliegts jebkādā formā vai veidā pievienot tiešas vai netiešas saites uz RSPS (RuneScape Privāto Serveru) klientiem un/vai failiem.
31. Aizliegts izmantot lietotājvārdu, kas ir rakstīts latīņu alfabēta burtiem un ņemts no krievu valodas.
32. Reģistrējoties mājas lapā lietotājs atļauj saglabāt savu e-pasta adresi (tā tiek izmantota reģistrācijas apstiprināšanai un nozaudētas paroles atjaunošanai) un IP adresi. Lietotāja dati (IP adrese, e-pasts, piesaistītie sociālo tīklu identifikatori) netiek nodoti trešajām personām, izņemot tiesībsargājošām iestādēm, kad to paredz likums. Lietotājam ir iespēja dzēst savu profilu, profila dzēšana ir neatgriezeniska un līdz ar to tiek izdzēsta arī visa ar profilu saistītā informācija, izveidotās galerijas un foruma tēmas. Ilgstoši nelietoti profili var tikt dzēsti automātiski.
   
   

Pakalpojuma sniedzējs:

SIA Open Idea

Juridiskā adrese: Sporta iela 7, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
Reģ. nr. 40103293710

Kontaktinformācija:

E-pasts: info@exs.lv
Tālrunis: +371 28690182

 

Some icons by Yusuke Kamiyamane. All rights reserved. Licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Laboja Zveraboj, labots 47x