Ir pienācis tas laiks, kad Lielbritānijā ir sacies izstāšanās no EU.
Oficiāli Brexit vēl nav sācies, jo līdz tam vēl jāsakārto daudz lietas, galvenokārt jāpāraksta visa likumdošana un jāpārslēdz visi līgumi.
Boris beidzot ir panācis, ka tā lieta ar Brexit ir novesta līdz lēmumam, uz ko EU arī ir devusi zaļo gaismu.
EU varēs ņemt ārā UK karogu no EU karogu rindas.


Skotijā kā vēl nekad domā par izstāšanos no UK, jo viņi negrib būt atdalīti no EU.


Pārmaiņu laiks ir sācies.


Brexit plānojas stāties spēkā ar 2021 gadu.