DIEVA BĒRNI

Šī grupa ir paredzēta visiem tiem Dieva bērniem, kas vēl nezina savu ceļu šajā pasaulē. Dievs, tas Kungs ierādīs Jums šo ceļu un ļaus Jums atrast sevī to gaismu, kas Jūs padarītu par labiem Dieva kalpiem. 

Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds,
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek
Kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī mūs no ļauna,
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods,
Mūžīgi mūžos,
Āmen.