Vajag palīdzību latviešu valodā, nekā grūta nav. Vajag izskaidrot salikto pieturzīmju lietojumu, nav jau tā, ka galīgi neko nesaprotu, bet ir vietas, kuras es tiešām nezinu. Es būtu ļoti pateicīgs, ja kāds varētu iziet šim visam cauri un paskatīties vai neesmu ielaidis kādu kļūdu! smile_mini.gif

Svētkiem tuvojoties,1 mēs it kā pārtopam,2 kļūstam priecīgāki,3 devīgāki,4 gribam dalīties priekā un mīlestībā ar citiem.5

1. Pieturzīme jāliek, jo tiek atdalīts divdabis.
2. Pieturzīme jāliek, jo tiek atdalīti vienlīdzīgie teikuma locekļi.
3. Pieturzīme jāliek, jo tiek atdalīti vienlīdzīgie teikuma locekļi.
4. Pieturzīme jāliek, jo tiek atdalīti vienlīdzīgie teikuma locekļi.
5. Pieturzīme jāliek, jo beidzas stāstījuma teikums.

Svētku smaržu iznēsā eņģeļi lielos,1 kūpošos traukos,2 un visur,3 kur tie pārlido pāri,4 cilvēki paceļ galvas,5 un prieks ieplūst viņu sirdīs.6

1. Pieturzīme jāliek, jo tiek atdalīti vienlīdzīgie teikuma locekļi.
2. Pieturzīme jāliek, jo sākas jauna neatkarīga teikuma daļa.
3. Pieturzīme jāliek, jo sākas jauna atkarīga teikuma daļa.
4. Pieturzīme jāliek, jo turpinās neatkarīga teikuma daļa.
5. Pieturzīme jāliek, jo sākas jauna neatkarīga teikuma daļa.
6. Pieturzīme jāliek, jo beidzas stāstījuma teikums.

Ziemassvētkos mēs gribam katram paspiest roku,1 katru saukt par savējo,2 jo Ziemassvētku eņģelis,3 mums piestājies,4 iedveš sirdīs mīlestības dzirksti.5

1. Pieturzīme jāliek, jo tiek atdalīti vienlīdzīgie teikuma locekļi.
2. Pieturzīme jāliek, jo sākas jauna neatkarīga teikuma daļa.
3. Pieturzīme jāliek, jo tiek atdalīts savrupinājums.
4. Pieturzīme jāliek, jo tiek atdalīts savrupinājums.
5. Pieturzīme jāliek, jo beidzas stāstījuma teikums.

Ar kailajos pirkstos atnesto,1 debesu kvēles pilno oglīti viņš iededzina mūsu dvēselēs mīlestības liesmu,2 brālības,3 saprašanos un vienības ilgas,4 kas mūsos degs tik ilgi un gaiši,5 ka atarot sāksim mēs paši.6

1. Pieturzīme jāliek, jo tiek atdalīti vienlīdzīgie teikuma locekļi.
2. Pieturzīme jāliek, jo tiek atdalīti vienlīdzīgie teikuma locekļi.
3. Pieturzīme jāliek, jo tiek atdalīti vienlīdzīgie teikuma locekļi.
4. Pieturzīme jāliek, jo sākas jauna atkarīga teikuma daļa.
5. Pieturzīme jāliek, jo sākas jauna atkarīga teikuma daļa.
6. Pieturzīme jāliek, jo beidzas stāstījuma teikums.

Ziemassvētku laikam beidzoties,1 eņģeļi atgriežas debesīs.2

1. Pieturzīme jāliek, jo sākas jauna neatkarīga teikuma daļa.
2. Pieturzīme jāliek, jo beidzas stāstījuma teikums.