Ak nu tātad, mums visiem, AA, grupas biedriem ir paredzēta sanāksme un pirmā                          tikšanās.Tātad.

Kad? 22. novembrī, kā ne kā tikko ir beigušies valsts svētki, kas vienmēr latviešiem                              arī šogad, ir  bijis ļoti kritisks plostošanas punkts.Mums noteikti ir jāparūpējas par to,                            lai tas tiktu pārcelts uz citu laiku!

 

Daudzkur? Nē, tepat!- Slepenajā AA satikšanās vietā, brīvības ielas ''Klondaika''                      zolīdajā pagrabā.

 

Eēē...Kas jāņem līdzi? Noteikti labs garastāvoklis un gara līdzsvars, un protams                                 raibu raibie groziņi, ar augļiem un sviestmaizēm un.                                   

Sals nebūs šķērslis, lai neierastos, jo parasti mūsu grupas biedriem visiem ir silti.                            Iekams ejat ārā no mājas noteikti uzģērbjat arī ko siltu!

Mūsu un jūsu garīgais līderis un vislielākais, viskvēlākais un vis, vis, vis, viss. Faits           

! Tiem, kam patīk anagramās un puzles un tādas štelles ņems līdz vēl ko.       

Laboja faits1, labots 10x