Abigail II: The Revenge


„Es, Melno Jātnieku O`Braiens, aizliedzu šo zaimošanu! Jūs visi zināt, ka šinī dēmonu bērnam ir Abigeilas gars!

Bet ko jūs nezināt ir, ka viņa ir manas nedzīvas piedzimušās pusmāsas inkarnācija.

Viņas gars nav ļauns, gluži kā tas nav labs.

Viss, ko es gribu, ir atkal pavērst lietas uz labo pusi.

Tad saudzējiet šo dzīvību, caur kuru atriebība var būt mana, un Abigeila var atrast savu beidzamo mieru.

Es, O`Braiens, esmu runājis!

Lai tā notiek!"


18 bija vakar, šodien viņa bija sieviete (in every single way - visās jomās; katrā ziņā)

Abigeila ... mežā, kur tumsa šķita dzīva.

Jau bija pagājušas stundas, kopš viņa pameta mājas - kapelu, kurā Melnie Jātnieki izglāba un izaudzināja viņas dvēseli. Un tagad, tumšākajā naktī, bija dzimusi vētra. Un Abigeila, viņa nezināja... Viņa bija tās laupījums.


Vētrā piedzima briesmonis, dzenot

Abigeilu un zibeņojot no debesīm.


Ak, ... tad viņas seja nobālēja. Nekad viņa nebija redzējusi ACI, kas raudāja.

Lietuslāses uz viņas galvas, apraudot mirušos, lietus... lietus... lietus

Kļūst sarkans


„Ak, nē!" ... „Ļauj man iet atpakaļ uz mājām, " ... „Ak, nē, " ... „Ai, "


Dievs aizgriezās prom tai naktī, kad nāca vētra un Abigeila slīka lietū.


Lietus... rāva viņas matus turp, kur bija muiža... SLĒPNIS

Uzglūnot tumsā, kad zibens spēra atkal, muiža sevi parādīja... siluetā.


Ah, ... aprūsējuši dzelzs vārti, šī ir tā vieta, kur Maziņā gaida. Lietuslāses uz viņas galvas, apraudot mirušos, lietus.. lietus... lietus...

Kļūst sarkans.


„Ai, nē!" ... „Ļauj man iet atpakaļ mājās, " ... „Ai, nē, " ... „Ai, "

Redzot Mazo... zinot, ka viņa ir spoks...

Abigeila brīnās, kādēļ viņa ir mumificēta...

Laterna viņas rokās, un gaismā viņa saskatīja vārdu: Grāfs de La Fejs.

Muiža nelaimē, muiža tumsā, varbūt rīt jau velna zīmogs.


Vārti bija aizslēgti no iekšpuses

Un Abigeila noteikti nomirtu


Tad Mazā izgāja tieši cauri viņas ķermenim, un vārti, tie plaši atvērās.


Zibens spēra kokos visapkārt, Abigeila, joprojām šokā, atmodās no kādas skaņas


Skrien, labāk skrien, skrien, labāk skrien pakaļ Mazajai,

Skrien, labāk skrien, skrien pēc Maziņās.

Muiža bēdās, muiža tumsā


Pēkšņi durvis bija vaļā, „Kur tu biji, mīļā? Esmu Brandons Henrijs, un es šeit kalpoju saimniekam"


Cauri drūmu gaiteņu labirintam un melnām svecēm, viņa sekoja vīram ar skūto galvu.

Viņi iegāja... iegāja telpā, kas bija kā svētnīca

Rotaslietas un kleitas arī... stikla vitrīnās

Porteti uz sienas, visos 18.

Savās vecu smaržu aromāts, un tad tur bija mati


Gari... melni... nedzīvi mati


Istabā bija melni aizkari

Aizsedzot gaismu, gaismu, kas allaž sāpināja viņa acis

Šeit nebija itin nekā gaiša, visā šai muižā...

Ak, nē!

Izņemot sveču gaismu... to gaismu... un uguni, kas lēni dega.


Ak, Miriam... kamdēļ tev vajadzēja aiziet un nomirt?


Telpā bija melni aizkari

Abigeila nebija viena, tur bija vēl kāds cits

„Nāc tuvāk, mīļā, " teica ēna ratiņkrēslā

„Nostājies pie kamīna, lai es labāk redzētu tavu seju, "


Ai, Miriam, kāpēc tev vajadzēja iet un mirt?


Ēna nespēja noticēt, līdzība viņas sejā

Izskatījās, kā Miriama būtu atnākusi no kapa

„Es esmu grāfs de La Fejs, un kas tu būtu?"

„Abigeila, " viņa nočukstēja un notrīsēja līdz kauliem

„Vai es, " viņš sacīja, „Vai es, ... vai es drīkstu tevi saukt par Miriamu?"


„Miriama... vai arī Abigeila būs labi

Jūs pat varat saukt mani par Lūsiju, jo tas ir tikai vārds, "


Viņš ar grūtībām iztrausās no ratiņkrēsla

Kopš viņa noriet pirms daudziem gadiem

Nu viņš varēja staigāt tikai ar spieķīti, kāds kauns


„Nekusties! Paliec, kur esi!" un tad jau viņš bija taisni aiz viņas


Taustot viņas garos, melnos matus, viņš elpoja daudz dziļāk

Tad viņš sagrāba viņas galvu


Viņa iebrēcās sāpēs, kad viņš izrāva šo brīnišķīgo matu cirtu, ak vai, ak vai, ak vai


Viņš ātri aizkliboja pār grīdu uz mazāku vitrīnu

Aiz stikla durvīm bija teikts: „Manai dārgajai mīļotajai"

Tad viņš sāka salīdzināt, un viņa redzēja citus matus

Viņa samežģītajā prātā viņa bija atgriezusies, bet kāpēc

„"Man tagad jādodas pie miera, dārgā, lai sagatavotu, tev vajadzētu darīt tāpat, rīt mantinieku"


„Mammu... mammu... mammu... mammu"


Vēlāk tai naktī, savā istabā, Abigeila laidās miegā. Visam, ko viņa šodien ir redzējusi, bija grūti noticēt


Tad sāpēs brēcoša bērna kliedzieni iezagās viņas smadzenēs

Tad sāpoša bērna kliedzieni, viņa nevar atrast savu mammu.

Un tas ir kauns


Abigeila mirklī bija kājās

Lejup pa kāpnēm un iekšā tumsā, Abigeila sekoja skaņai

Un tur viņa bija: bērns


Tas noteikti bija spoks... rēgs no vārtiem vētrā


„Mazo meitenīt, teic man, kas tu esi?"

„Esmu tava gara dvīne no daudziem gadiem atpakaļ, esmu Maziņā*, "

Tas atnesa Abigeilai atpakaļ atmiņas, kad viņai bija seši

Izlavoties ārā no gultas, kā viņa vienmēr darīja


Slēpjoties tumsā, klausoties vīriešos

Stāstam to stāstus, no turienes viņa atcerējās stāstu par Džonatanu


Un viņi runāja par Mazo


Tad sāpēs brēcoša bērna kliedzieni iezogas dziļi viņas smadzenēs

Tad sāpināta bērna kliedzieni, viņa nevar atrast savu māmiņu

Un tas ir kauns

*The Little One


Abigeila, viņa zināja, viņai jāpaliek

Jāizglābj Mazā, jāsalauž ķēde... jāsalauž ķēde


„Celies, Abigeil!" pusdienā Henrijs bija pie viņas durvīm

Grāfs necelsies līdz pēcpusdienai, bet pusdienas bija diviem

Tāpēc viņi runāja par Miriamu, un tad Abigeila prasīja:

„Kā ir ar Maziņo?"

Henrijs sastinga: „Ak, jūs domājat mūsu spoku?"


„Lejā pa kāpnēm, apakšstāvā, tur jūs atradīsit durvis, aiz kurām ir slepenas kāpnes, sniedzoties lejā kriptā (kapenēs)


Un Mazā pa dienu tur guļ, bet naktī tā celsies, meklējot savu mammu

Nekad neej tur naktī, tā ir ļauna vieta

Tur ir tik daudz sāpju, tik daudz nāves, tik daudz tukšuma"


Kad otrajā dienā nāca nakts un vakariņas bija galā, Džonatana galvassāpes bija prom.

„Miriam, lūdzu, paņem manu roku, " tad viņa garastāvoklis krasi mainījās

„Ir pienācis laiks radīt mantinieku"


Spēlējot līdzi viņa baismīgajai spēlei, viņa sekoja augšup pa kāpnēm

Uz istabu, kur viņi dalītu mīlestību

Uz istabu, kas smaržoja tā, it kā Miriama aizvien būtu šeit


Džonatanam bija derdzīgs skatiens

Tāpēc Abigeila, viņa aprušināja sveču gaismu

Tam, kas nāca, nekad nevajadzētu notikt. Viņa nosprostoja savu prātu no viņa drausmīgās lietas

Viņas prātā viņa kunkstēšana kļuva

Vienīgi par kritienu uz slidīgajām kāpnēm

Krišana un kliegšana, līšana un miršana

Kāpņu galā


Viņas acis kļuva melnas riebumā

Ienīstot viņu vairāk ar katru grūdienu

Un tad tas bija galā, pirms tas sākās

Viņš bija beidzis... ak, kāds vīrietis


Vienīgā reize, kad viņš varētu viņu saukt „mana"


Mēness ir ārā, bet tas nevar tikt iekšā

Gandrīz miris no sava naksnīgā grēka

Džonatans ir dziļi iemidzis, lielisks laiks... lai apciemotu ... (heep - angliski)


Prom pa gaiteni uz alu, lejā, lejā pa slidenajām kāpnēm

Abigeila ir kapenēs, laterna viņas rokā

Kapeņu noslēpums

Zārks, taisīts bērnam, brīnoties, kas ir iekšā

Ak, Abigeil... un vāks nāk nost


Smaka ir briesmīga

Mumificēts bērns sāņus

Vārds bija ar nazi dziļi iegriezts vākā

Un tas vēstīja: „Abigeila"


Sudrabaina kakla rota bija apkārt mūmijas kaklam

Tai bija spārni un gar šķautnēm tā bija uztrīta

„Ko tu šeit dari?" Henrijs bija ienācis nemanīts


Abigeila parāva kaklarotu, un mazā mūmijas galva

Atdalījās no tās tievā kakla

Tad augšā, augšā, augšā, augšup viņa rīklē

Sagriežot un apgriežot to, ai, viņa nespēja apstāties


Brandons Henrijs krita asiņu lāmā

Viņš bija uz zemes


Baiss spīdums kapenēs dziļi lejā

Sāņus mumificēts mazbērns

„Jāiet... jāskrien... es pēc tevis atgriezīšos, Maziņā, "


Kapenēs Abigeilas dvīne meklē mājas

Abigeilas dvīne meklē savu mammu

Bet māmiņa ir grīdā, un tā veidota no akmens

Viņas māmiņa ir grīdā, un viņa nezina

Vai viņa kādreiz zinās...


Vētra bija pazudusi, bet tumši mākoņi vēl uzkavējās

Ideāli apstākļi notikumiem nākt, vēla pēcpusdiena


Viņa vēl aizvien bija gultā pēc kapeņu apciemojuma

Kāds sauca Henrija vārdu

Vai arī tas bija tikai sapnis?


Sapnis plēšot stiklu, stiklam iecērtoties miesā. Lietum kļūstot sarkanam, asinīm skrienam pēc mirušajiem


Atkal viņa izdzirdēja vārdu... tas bija skaļāks, bet tas pats.


Džonatans izcīnīja savu ceļu ārā no gultas.

[Dž:] „Kur ir Brandons Henrijs, un kāpēc viņš kavējas?"

[A:] „Viņš šodien nejutās labi, tādēļ es aizsūtīju viņu atpakaļ uz gultu, un tur viņš paliks

Bet es, mans dārgais, parūpēšos par tavām vajadzībām. Tev es būšu roka, roka, kas baro, "


Abigeila, savas atriebības pārņemta,

Viņas vecais gars bija atgriezies

Tas viņai lika atcerēties viņas sapni par saplēsto stiklu

„Izmanto to savā plānā, sasisto stiklu, "


Saplēsts stikls, sadauzīts cukura gabaliņos

Gatavojot vakariņas Džonatanam, Abigeila izklaidējās

Vai tās būtu romantiskas vakariņas vai jēra nokaušana?

Vai sadauzīts stikls iecirstos dziļi, dziļi cilvēka miesā?


Vakariņas tika izbaudītas sveču gaismā

Un Džonatans bija ietērpies savā

Bēru uzvalkā, tas viņam iedvesa labu garastāvokli

Lai ko tas prasītu, viņš to darītu


Viņš bija iemīlējies... viņš atkal bija iemīlējies

Viņš bija iemīlējies... viņš bija atkal iemīlējies


Bet Abigeila drīz aizbarotu viņa mīlu prom

Aizbaro viņa mīlu prom


„Vakariņas ir uzklātas, "


Tumsā viņa, tik skaista un balta,

Abigeila mirdzēja kā dimants naktī

[Dž:] „Es tevi mīlu, Miriam, "


„ ...Ak mans dievs... mans vēders

...Tas sāp... tas atkal tur ir... ak, kādas sāpes

Tas ir it kā kāds man grieztu ar nazi

...Tas ir vairāk nekā sāpes"


[A:] „Ah, ha, ha, es ievietoju saplēstu stiklu tavās vakariņās, mīļais

Tas tikai paliek sliktāk no šejienes

Pienācis laiks sasveicināties ar bailēm

Vairs nekās slēpšanās no saules, skaitiminūtes, jo tās skrien

Skrien prom ar pašu dzīvību"


[Dž:] „Kas tev vainas, Miriam?

Man sāp, lūdzu, palīdzi man, "


[A:] „Ah, ha, ha, NĒ, NĒ, tu mirsi

Tās ir stipri vairāk kā ciešanas, jūti velna lietu

Nekādas vairīšanās no saules, skaiti minūtes, jo tās skrien, skrien prom ar pašu dzīvi, "


[Dž:] „Es nespēju noticēt, ka tu to dari... man

...Mans Dievs... Es asiņoju caur muti...

...Kas tas bija? ...Ak, nē, "


[A:] „Ko tu nodarīji manai mātei, mēģinot nogalināt mani viņas vietā

Miriama, viņa jau ir mirusi, bet es vēl aizvien esmu dzīva

Es biju tava tēva māsa citā dzīvē

Tēva, kuru tu nekad nepazini, kurš mani pirms vairākiem gadiem izglāba


Un tagad es noskatos uz viņa dēlu

Vīrietis un viņa ratiņkrēsls, dzīvo pagājībā

Nav vietas dzīvībai, tikai tumsa


Es biju tik tuvu beigām... es nemūžam neaizmirsīšu zārku un naglas

Bet mazā Abigeila ir atkal atpakaļ

Tik jauna un skaista, kamēr tu dzīv pagātnē

Pagātnē tik tumšā, tur nav vietas pašai dzīvei

Un viss, ko redzu, paskatoties uz tevi

Ir vieta, kur ļaunums vienmēr dzīvojis un valdījis


Tu gandrīz mani nobeidzi... un tagad tev nāksies maksāt

Vīrietis un viņa ratiņkrēsls, dzīvo pagātnē

Nav vietas dzīvei, vienīgi tumsai


Vai tu maz zini, kas ellē tas ir,

Tu to glabā kriptā? ...Tu zini?"

Bailes un izkropļots naids, tad nodevības sajūta pārņēma viņu...


[A:] „Tas bērns ir daļa no manis"


Viņam vajadzēja piecelties, piecelties un tikt laukā no ratiņkrēsla

Bet bez sava spieķa, ai, viņam nebija izredžu

Nūja bija viņas rokā, viņa to izmantoja, lai pagrūstu viņu atpakaļ

Pagrūstu viņu krūtīs, viņa bija gatava uzbrukumam

Tad ātrs trieciens pa viņa plaukstas locītavu, četri pieci pāri viņa mugurai

Viens pēdīgais, viens sitiens ķēra viņu kaklā

[A:] „Es nespēju ticēt, tu vēl esi dzīvs

Mans Dievs, " viņa iekliedzās, „es tev iemācīšu, kā mirt

Šim vajadzētu izgaismot tavu bezjēdzīgo, mazo dzīvi,

Atver savas acis"

Tad viņa aizdedz lāpu


Viņa acis bija degošas sāpes, viņa gribēja dzirdēt to kliedzam

Un šis nebija sapnis

Abigeila nebija valdāma

Viņa smējās pie katra viņa kliedziena

Šī nebija nekas vairāk kā tīra atriebība, kādai tai vajadzētu būt


Abigeila jutās kā valdniece ellē

Prieks izraisīt sāpes

Ratiņkrēsls tiešām bija aizdedzies

Mirstot, Džonatana apdedzinātais ķermenis

Krita lejā 

Džonatans ir miris

Un Abigeila vēro viņa ratiņkrēslu  degam

Liesmas laiza koka grīdu

Izplešoties līdz aizkariem, un tad drapērijā uz sienas

Augstāk un augstāk tās kāpj


„Es esmu uguns... Es apēdu visu

Es nojaukšu šo muižu, caur mani tiem visiem jānāk"


Gari lido gaisā

Gari pārceļas uz viņu pusi

Lai atpūstos mierā un nekad atkal nemirtu

Un lai būtu ar sen aizgājušiem draugiem


To rēgi, kas šeit pagātnē dzīvoja,

Tie izmantos liesmas, lai pamestu šo ļauno namu


Abigeila vēro garus un liesmas, dejojam roku rokā ap viņas garo, melno kleitu

Ak, apkārt un apkārt tie iet, kamēr viņi saskaras

Abigeila ir ugunī


Nav nekādu sāpju, kad Abigeila tiek liesmu saēsta

Viņas ķermenis sāk izgaist, tukšums iekšā aug

Lēnām viņa atstāj savu ķermeni iepakaļ

Un gari ir tieši viņai blakus


Ai, nē, tur viņa aiziet, viņas gars ir gaisā

Pārējie pavada viņu uz liesmām, kur viņi visi pazudīs


Gari lido gaisā

Gari ceļās viņā pusē

Lai atpūstos mierā un nekad nemirtu atkal

Un lai būtu ar sen zudušiem draugiem


Bet Abigeila piemirsa vienu lietu:

„Viņas pašas mazo dvīni" 

Tu varēji redzēt uguni degam, tu varēji redzēt krāsas maināmies

No melnas uz neatgriešanos

Nakts sāka raudāt, līt no debesīm

Kad muiža mira


Ai, nē... tā mira... ai, nē... tā mira

Dziļi lejā uguns neietu

Kapenes vēl aizvien bija dzīvas, ieklausies raudošajā bērnā


Es brīnos, kas tam kaiš

Te ir tik mitrs... un auksts... šeit, vai šī būtu baiļu mītne

Tur tumsā kaut kas ir, to vajadzētu atstāt vienatnē

Ja tam būtu paša kaps


Tur ir ķermenis uz grīdas, es ceru, ka nav vairāk

Man šķiet, es iekāpu asinīs

Pārāk tumšs, lai es redzētu, tumsu tu tikai jūti

Tumsai vienmēr tādai jābūt


Es redzu bērnu... nu es vairs neko neredzu... kur viņa palika? Ai, nē

Dziļi lejā uguns neietu

Kripta vēl ir dzīva, ieklausies bērnā, kas raud


Kur viņa palika? Viņa noteikti atkal ieslīdējusi tumsā

Ne pārāk tālu, es redzu gaismu

Un tur ir Maziņā, stāv pie sienas

Laterna viņas rokās apgaismo zārku uz paliktņa

Ai...

Es kādreiz pazinu tavu māti, tava mūžīgā gara dvīni

Ak, bet Abigeila bija pārāk aizņemta ar savu atriebību

Un tagad tu esi te iesprostota

Vientuļa dvēsele, kas nekad neatradīs mājas

Ai, nē       


Viņa nevar atrast savu mammīti, jo mammīte ir grīdā

Un viņa pat nezina... kas viņas māte patiesībā ir

Grāfiene... grāfiene... grāfiene

„Māmiņ... Māmiņ..."

Ak, viņa nespēj atrast savu mammīti

„Māmiņ... māmiņ..."

Jo viņa ir apglabāta grīdā

Bet tā nav tava māmiņa, ko tu meklē

TĀ ESI TU PATI!!! 

„Es gribu iet mājās... te lejā ir tik auksti

Man nepatīk tumsa

Kur tu esi, mammu?

Mammūūū...

Vai es tevi vēl kādreiz redzēšu?

Lūdzu, atnāc atpakaļ un aizved mani prom no šejienes"


„Piedod, mīļā."Šis ir pilns tulkojums no angļu valodas King Daimond mūzikas albumam "Abigail II: The Revenge".
Es tulkoju 2007. gada vasras brīvlaikā, kamēr atrados laukos pie vevecākiem. Iespējams, tur ir daudzas komatu un laika formas kļudas, taču lūdzu mani atvainot, jo angļu valodā tie laiki un komati ir atšķirīgi no mūsu valodas.

King Diamond oficiālais fanu saits, kā arī visi viņa albumu teksti: http://www.covenworldwide.org/

Adrese, no kuras var ātri nolādēt dažas King Diamond dziesmas, arī trīs no šī albuma - The Storm, The Wheelchair (fantastiski ģitāru solo) un Spirits: http://punio.blogspot.com/2005/11/mp3-king-diamond.html