kads var plz pateikt ka var mainit bildes tipu paintaa piemeram no bmp uz jpg? plz pasakat