Sveiki, šodien es jums pastāstīšu par dažu klašu īpašajām spējam!

Uzmanību! Dažu klašu spējas tiks aprakstītas tikai līdz 80. līmenim, jo ir informācijas trūkums, kā arī dažas spējas var netikt pieminētas!

Šis raksts ir domāts, lai parādītu kādas iespējas ir izdarīt World of Warcraft priekšstata radīšanai! Tas arī ir iemesls, kādēļ te ir tikai dažas klases!

Tā, sāksim ar manu mīļāko klasi - mednieku!

Spējas, kuras var iemācīties pie trenera!

Ikona

Spējas nosaukums

Minimālais līmenis 

Attālums, kurā var lietot

Talantu koks

Paskaidrojums

  

Auto Shot

Sākot spēli tev jau ir šī spēja

5 - 35 jardi

Marksmanship

Automātiski šauj pretiniekam līdz tiek pārtraukts.

  

Arcane Shot

Sākot spēli tev jau ir šī spēja

5 - 35 jardi

Marksmanship

Tūlītējs šāviens, kas nodara X arcane bojājumu.

  

Raptor Strike

Sākot spēli tev jau ir šī spēja

5 jardi

Survival

Spēcīgs tuvcīņas uzbrukums.

  

Track Beasts

2.

Uzbur pats sev

Survival

Parāda visus zvērus minimapē, kas ir tuvumā. Tikai 1 veida meklēšana (tracking) var būt aktivizēta vienlaicīgi.

  

Serpent Sting

4.

5 - 35 jardi

Marksmanship

Saindē pretinieku nodarot X Nature bojājumus 18 sekundes (ar talantu spēj turēties 21 sekundi)

  

Hunter's Mark

6.

100 jardi

Marksmanship

Uzliek Hunter's mark uz mērķi, kas neļauj tam palikt neredzamam (laupītāji var izmantot vanish) kā arī uzliekot šo spēju, palielinās mednieka nodarītie šaušanas bojājumi. Ilgst 2 minūtes.

  

Concussive Shot

8.

5 - 35 jardi

Marksmanship

Samazina pretinieka pārvietošanās ātrumu par 50% uz 4 sekundēm.

  

Tame Beast

10.

30 jardi

Beast Mastery

Pieradina zvēru, kas var būt tavs palīgs.

  

Call Pet

10.

Uzbur pats sev

Beast Mastery

Pasauc savu palīgu pie sevis, ja viņš ir kaut kur noklīdis.

  

Dismiss Pet

10.

10 jardi

Beast Mastery

Pazudina tavu palīgu. Pazudinot savu palīgu, viņam samazinās prieka līmenis.

  

Feed Pet

10.

10 jardi

Beast Mastery

Pabaro tavu palīgu, kas palielina viņa prieka līmeni, kas dod viņam spēju labāk uzbrukt. Jo labāks ēdiens, jo priecīgāks palīgs.

  

Revive Pet

10.

Uzbur pats sev

Beast Mastery

Atdzīvina tavu palīgu ar 15% dzīvībām.

  

Aspect of the Hawk

10.

Uzbur pats sev

Beast Mastery

Mednieks sajūt sevī vanagu tādējādi šauj spēcīgāk (ar katru līmeni arvien stiprāk).

  

Track Humanoids

10.

Uzbur pats sev

Survival

Parāda visus cilvēkveidīgos uz minimap.

  

Mend Pet

12.

45 jardi

Beast Mastery

15 sekundes atjauno tava palīga dzīvības.

  

Wing Clip

12.

5 jardi

Survival

Uz 10 sekundēm samazina pretinieka pārvietošanās ātrumu par 50%.

  

Distracting Shot

12.

5 - 35 jardi

Marksmanship

Iztraucē pretinieku burt kādu spēju.

  

Eagle Eye

12.

Unlimited

Beast Mastery

Pietuvina vietu, kur tu esi tam licis pietuvināt. Vari skatīties cik tālu vēlies.

  

Scare Beast

14.

10 jardi

Beast Mastery

Nobiedē zvēru liekot tam skraidīt apkārt (jo lielāks līmenis, jo ilgāk nobaidīts).

  

Immolation Trap

16.

Uzbur pats sev

Survival

Uzliek uguns lamatu, kas nodara bojājumus (jo lielāks līmenis, jo ilgāk).

  

Aspect of the Cheetah

16.

Uzbur pats sev

Beast Mastery

Mednieks sajūt sevī gepardu, tādējādi pārvietojas par 30% ātrāk. Ja kāds izdara bojājumu uz mednieku, mednieks gaida samazinās par 50% uz 3 sekundēm.

  

Track Undead

18.

Uzbur pats sev

Survival

Parāda visus nemirušos uz minimap.

  

Multi-Shot

18.

5 - 35 jardi

Marksmanship

Izšauj 3 šāvienus, kuri vienlaicīgi trāpa pretiniekam.

  

Disengage

20.

Unlimited

Survival

Tu aizlec prom no pretinieka atmuguriski līdz pat 13 jardiem.

  

Freezing Trap

20.

Uzbur pats sev

Survival

Uzliek ledus lamatu, uz kuras uzkāpjot pretinieks tiek sasaldēts (jo lielāks līmenis, jo uz ilgāku laiku sasaldē)

  

Scorpid Sting

22.

5 - 35 jardi

Marksmanship

Saindē pretinieku, uz 20 sekundēm samazinot viņa spēju iesist kādam par 3%.

  

Beast Lore

24.

40 jardi

Beast Mastery

Uzspiežot šo spēju uz kāda zvēra, tev parāda zvēra status.

  

Track Hidden

24.

Uzbur pats sev

Survival

Parāda neredzamus ļaudis un būtnes minimap.

  

Track Elementals

26.

Uzbur pats sev

Survival

Parāda visus elementālās būtnes minimap.

  

Rapid Fire

26.

Uzbur pats sev

Marksmanship

Uz 15 sekundēm palielina tavu šaušanas ātrumu par 40%.

  

Frost Trap

28.

Uzbur pats sev

Survival

Uzliek ledus lamatu, kas uztaisa 15 jardu rādiusā ledus zemi, kas samazina iešanas ātrumu par 50% jebkuram uzkāpjot tur.

  

Feign Death

30.

Uzbur pats sev

Survival

Izliecies, ka esi miris, tādā veidā apmānot būtnes, tām zaudējot par tevi intetesi. Ilgst 6 minūtes līdz tiek pārtraukta.

  

Track Demons

32.

Uzbur pats sev

Survival

Parāda visus demonus minimap.

  

Flare

32.

30 jardi

Marksmanship

Uz 30 sekundēm parāda visus neredzamos ļaudis un būtnes.

  

Explosive Trap

34.

Uzbur pats sev

Survival

Uzliek uguns lamatu, kas uzsprāgst, kad kāds tai uzsprāgst.

  

Viper Sting

36.

5 - 35 jardi

Marksmanship

Saindē pretinieku samazinot 4% manu un pieliek to medniekam (medniekam pienāk 300% no visiem 4%).

  

Aspect of the Pack

40.

Uzbur pats sev

Beast Mastery

Tas pats, kas Aspect of the Cheetah, tikai šo uzliek visai grupai.

  

Track Giants

40.

Uzbur pats sev

Survival

Parāda visus milžus minimap.

  

Volley

40.

35 jardi

Marksmanship

Uz 6 sekundēm no gaisa šaujas bezgalīgi daudz biltas noteiktajā vietā 8 jardu rādiusā.

  

Readiness

40.

Uzbur pats sev

Marksmanship

Kad aktivizēta šī spēja, tiek noņemti visi cooldowns, izņemot Bestial Wrath spēja.

  

Aspect of the Wild

46.

Uzbur pats sev

Beast Mastery

Mednieks un viņa grupa saņem pretestību pret nature veida bojājumiem.

  

Steady Shot

50.

5 - 35 jardi

Marksmanship

Šāviens, kas izdara 100% ieroča bojājumus +10% no RAP un vēl papildu procentus bojājumu pret dazed mērķiem.

  

Track Dragonkin

50.

Uzbur pats sev

Survival

Parāda visus ķirzakveidīgos minimap.

  

Tranquilizing Shot

60.

5 - 35 jardi

Marksmanship

Noņem 1 maģisku buff un dusmu efektu no pretinieka.

  

Deterrence

60.

Uzbur pats sev

Survival

Mednieks spēj atvairīt visus fiziskos un maģiskos uzbrukumus no viņa priekšas.

  

Kill Command

66.

45 jardi

Beast Mastery

Jūsu palīga īpašo spēju uzbrukumi izdara par 60% lielākus bojājumus, kas ar katru nākamo lietoto spēju samazinās par 20%.

  

Snake Trap

68.

Uzbur pats sev

Survival

Uzliek dabas lamatu, kas palaiž vaļā dažas indīgas čūskas, kas saindē un uzbrūk pirmajam pretiniekam, ko redz. Čūskas nomirst pēc 15 sekundēm.

  

Misdirection

70.

100 jardi

Survival

Uzmanība, ko jūs izraisīsiet pēc nākošajiem 3 uzbrukumiem, tiks novirzīta uz izvēlēto draugu.

  

Kill Shot

71.

5-45 jardi

Marksmanship

Jūs cenšaties nogalināt novārgušo pretinieku. Nāvējošais šaviens izdara 200% ieroča bojājumu + RAP. Tas var tikt izmantots tikai tad, ja pretiniekam ir 20% vai mazāk dzīvības.

Master's Call

75.

25 jardi

Beast Mastery

Tavam palīgs noņem visus apdullinošos efektus no mērķa un uz 4 sekundēm padara tos imūnus. Nevar tikt izmantots, kad apdullināts.

  

Call Stabled Pet

80.

Uzbur pats sev

Beast Mastery

Ļauj izvēlies citu palīgu no staļļiem, kas stājas pašreizējā vietā.

  

Freezing Arrow

80.

40 jardi

Survival

Tas pats, kas Freezing Trap, tikai to var aizšaut tālumā.

Spējas, kuras iegūst no talantiem!

                      

Intimidation

100 jardi

Tavs palīgs apdullina tavu pretinieku uz 3 sekundēm un pievērš pārējo uzmanību.

           

Bestial Wrath

100 jardi

Tavs palīgs tiek saniknots un viņš izdara par 50% lielākus bojājumus. Šim efektam esot spēkā, tavs palīgs nevar būt apdullināts un nobiedēts līdz nogalināts.

 

The Beast Within

Uzbur pats sev

Kad tavs palīgs saņem Bestial Wrath efektu, tu arī saņem šos efektus tikai, tev vēl visām spējām ir jātērē par 20% mazāk fokusu.

Beast Mastery

Uzbur pats sev

Tagad tu vari arī pieradināt ekstiskos dzīvniekus.

Inv spear 07.png Aimed Shot 5 - 35 jardi Precīzi izdarīts šāviens, kas nodara lielus bojājumus un neļauj pretiniekam atjaunot vairāk par 50% no visa potenciāla.
Ability TrueShot.png Trueshot Aura Uzbur pats sev Visiem grupas dalībniekiem palielina uzbrukuma spēku par 10%.
Inv spear 08.png Silencing Shot 5 - 35 jardi Tūlītējs šāviens, kas nodara 50% bojājumus no šāviena, taču pretinieks 3 sekundes nevarēs burt burvestības.
Ability hunter chimerashot2.png Chimera Shot 5 - 35 jardi

Izdara 125% no ieroča spēka un atjauno vienu no sekojošajām indēm:

Serpent Sting - Momentāli izdara jau 40% no visiem bojājumiem kopā ņemot.

Scorpid Sting - Uz 1 minūti neļauj izmantot ieročus (zobenus, nūjas u.t.t.).

Ability GolemStormBolt.png Scatter Shot 15 jardi Izdara 50% bojājumus no ieroča spēka un nekontrolē sevi uz 4 sekundēm.
Ability warrior challange.png Counterattack 5 jardi Izdara X bojājumus un apstādina pretinieku no kustēšanās uz 5 sekundēm. Nevar būt nobloķēts, nevar izvairīties. Var izmantot tikai pēc iznākuša atsitiena.
INV Spear 02.png Wyvern Sting 5 - 35 jardi Šāviens, kas iemidzina upuri uz 30 sekundēm. Jebkurš izdarītais bojājumus pamodinās upuri. Pēc pamošanās izdara X bojājumus uz 6 sekundēm.
Spell Shadow PainSpike.png Black Arrow 5 - 35 jardi Pēc šī šāviena aizšaušanas, visi bojājumi būs par 6% lielāki un izdarīs X shadow bojājumus uz 15 sekundēm.
Ability Hunter ExplosiveShot.png Explosive Shot 5 - 35 jardi

Iesitīs upurim, kas eksplodēs 3 sekundes izdarot lielus bojājumus (reidos viens no labākajiem bojājumu izdarītājiem).

Nāves bruņinieka īpašās spējas

Ikona Spējas nosaukumsMinimālais līmenisPaskaidrojums
Spell DeathKnight BloodPresence.png Blood Presence

Sākot spēli tev jau ir šī spēja

Tu jūti asins klātbūtni un iegūsti klāt 8% dzīvības punktu, kā arī tavas bruņas paliek par 60% izturīgākas. Palielinās uzmanība no monstriem. Tikai viena Presence (asins, ledus vai neticīgā klātbūtne) var būt ieslēgta reizē.
Spell DeathKnight DeathStrike.png Blood Strike

Sākot spēli tev jau ir šī spēja

Momentā iesit pretiniekam izdarot 80% ieroča spēka + X asins spēka. Izdara 10% vairāk bojājumus par katru slimību, kas ir upurim.
Spell Shadow DeathCoil.png Death Coil

Sākot spēli tev jau ir šī spēja

Aizšauj velna bumbu pretiniekam nodarot X bojājumus 30 jardu attālumā.

Spell DeathKnight Strangulate.png Death Grip

Sākot spēli tev jau ir šī spēja

Ar varu pievelk mērķi pie Nāves bruņinieka. Var lietot uz līdz pat 30 jardu tālu pretinieku.
Spell DeathKnight IceTouch.png Icy Touch

Sākot spēli tev jau ir šī spēja

Nodara X ledus bojājumus un uzliek pretiniekam Frost Fever slimību, kas palēnina pārvietošanās ātrumu un izdara nelielus bojājumus. Slimība ilgst 15 sekundes.
Spell DeathKnight EmpowerRuneBlade.png Plague Strike

Sākot spēli tev jau ir šī spēja

Negants cirtiens, kas izdara 50% ieroča spēka + X shadow bojājumus. Uzliek upurim Blood Plague, kas vēl uz 15 sekundēm nodara shadow bojājumus.
Spell DeathKnight SummonDeathCharger.png Acherus Deathcharger 55* Šis ir jājams zirgs, kas pieejams tikai Nāves buņiniekiem.
Spell Arcane TeleportUnderCity.png Death Gate 55* Atver vārtus uz Nāves bruņinieku sākuma zonu, kur atrodas Nāves bruņinieku treneris.
Spell DeathKnight Butcher2.png Death Strike 56 Nāvējošs uzbrukums, kas izdara 150% ieroča spēka + 387 bojājumus, atjaunojot tev dzīvības, kas ir līdzvērīgs 30% no izdarītajiem bojājumiem.
Spell Shadow PlagueCloud.png Pestilence 56 Pārsūta Blood Plague un Frost Fever slimības uz pretiniekiem, kas atrodas blakus 10 jardu attālumā. Šādā veidā, citiem pretiniekiem slimības iedarbojas tikai ar 50% potenciālu.
Spell Shadow AnimateDead.png Raise Dead 56 No zemes iznirst miris briesmonis, kas palīdz tev cīņā.
Spell DeathKnight FrostPresence.png Frost Presence 57 Tu jūsti ledus klātbūtni iegūstot par 8% vairāk dzīvības punktu, tavas bruņas kļūst par 60% izturīgākas un tu saņem par 8% mazāk bojājumu.
Spell DeathKnight MindFreeze.png Mind Freeze 57 Pārtrauc jebkādu burvestības rašanos un liedz burties nākošās 4 sekundes.
Spell DeathKnight BloodBoil.png

Laboja , labots 6x