https://www.youtube.com/watch?v=pMg_jfIOSFc

Vienā valodā raud visi ļaudis,
Vienā valodā, valodā tie smej.
Tikai dzimtā valoda dzēš sāpes,
Prieku dziesmas dod, atdod pasaulei.

Dzimtā valodā ir māte, māte, dzimtā valodā
Vīns vēl saldāks, dzimtā valodā pasmejies
Par sevi pats.

Kad nespēsi ne dziedāt, ne raudāt, ne raudāt,
Kad tu nespēsi vairs it nekā - ar debesīm,
Zemi tu klusēsi, tas būs tavā dzimtā valodā.

Dzimtā valodā ir māte, māte, dzimtā valodā
Vīns vēl saldāks, dzimtā valodā pasmejies
Par sevi pats.

Laboja Rifelz, labots 3x