Kārtoju plauktus un pašķirstīju vecās kladītes,,, Uzgāju pagājušā gada Bioloģijas kladīti un uzgāju ko interesantu. Bijām runājuši klasē par smēķēšanu un to ietekmi uz orgāniem. Phef, kuru gan tas interesē, pats es smēķēju kā Bolderājas Skurstenis, bet nodomāju, ka šīs varētu būt interesanti. Lūk vielas no kā vidēji sastāv cigarete:

Vinilhlorīds
Benzopirēns
• Oglekļa monoksīds (automašīnu izplūdes gāze)
Kadmijs (izmanto akumulatoros)
• Dimitilmiteozamīns
Pirēns (inde)
• Metanols (raķešu degvielas sastāvdaļa)
Naftalemīns
• Acetons
• Ūdeņraža cianīds
Toluidīns
• Amonjaks
Uretāns
• Toluols
• Arsēns
Dibenzakridīns
• Fenols
• Butāns
• DDT
210. Polonijs (radioaktīva viela)

Ar sarkanu krāsu atzīmētas vielas, kas pastiprina saslimšanu ar vēzi.
Ō jā, ir vērts aizdomāties, ko mēs laižam sevī iekšā. !!!  lol_mini.gif