Nezinu vai ir, vai nav bijusi, bet spēles noteikumi: Komentārā tiek uzdots jautājums. CIlvēki uz jautājumu atbild izmantojot atbilžu sistēmu. Atbildes komentāru veidolā netiek skaitītas un tiks dzēstas. Pareizo atbildi jautātājs arī apstiprina caur atbilžu sistēmu un tikai pēc tam, kad jautātājs apstiprina pareizo atbildi, pirmajam pareizās atbildes autoram ir jāuzdod savu jautājumu. Jautājumiem jābūt tikai par exa notikumiem.

Laboja Hibs, labots 4x