1. Vieta - aimbat

  • 2 Exs punkti
  • 1/5 uzvarēti turnīri. (5/5 tiek dota ikona pie avatāra).

2. Vieta - kvieplis

  • 2 Exs punkti

3. Vieta - Ledusskapis

  • 1 Exs punkts

Par cik konkursu ir ļoti daudz, un balvas es domāju arī ir visai normālas, no šī brīža turnīri būs katru trešdienu un sestdienu.

Laboja Worst, labots 1x