tā kā es mācos 10 klasē, td gribu lūgt jūsu palīdžību zinātniski pētnieciskā darba tēmas izvēlē. Temu lūdzu saistītu ar fiziku:1:

Laboja Vysainīks, labots 1x