Ileonias piedzīvojumi.Tumsas burvis, trešā daļa-Pēdēja cīņa. Pēc dažām sekundēm Ileonia ar māti bija pavisam citā vietā.Te nebija nekā neskaitot smiltis. Mamm, ko mēs šeit darām? Vaicāja Ileonia. Mums jāpaslēpjas cik labi spējam! Ileonias māte uzbūra telti, un apkārt tai aizsarg burvestības. Pēc dažām stundām viņš bija atgriezies. Tumsas Burvis bija gatavs iznīcināt. Viņš apkārtni sataisīja uguns aplī, un nekur nevarēja izbēgt.Tumšais telti iznīcināja... Ileonia sagrāba sauju smilšu un iesvieda viņam acīs. Aāāāāāh! Tu stulbā skuķe!!! Un viņš raidīja navēs lāstu viņai sejā. Tā kā viņš lāgā neredzēja, tas netrāpija. Tad kad ļaunā burvja acis lāgā redzēja, no Ileonias un viņas mātes nebija ne vēsts. Kur ellē ratā viņas palika??? Viņš apjucis bļāva. Te... Un Ileonia uguns putnu uzbūra viņam virsū. Viņa apmetnis sakā liesmot. Ledo! Viņš bļāva. Uguns putns nozuda. Un tad viņš raidīja nāves lāstu un atmiņas zaudēšanas lāstu kopā. Ileoniai trāpija zilā šautra kas bija atmiņas zaudēšanas burvestība. Bet Ileonias mātei ietriecās nāves šautra. Tā vispirms nogalināja Ileonias māti, un tad atlēca un nogalināja burvi...Turpinājums sekos!