AAK - Asleep at the keyboard - Aizmidzis pie klaviatūras

AAR8 - At any rate - Jebkurā situācijā

AFAIC - As far as I'm concerned - AFAIK - As Far As I Know - Cik es zinu...

AFK - Away From Keyboard - Prom No Klaviatūras

ASAP - As Soon As Possible - Cik ātri vien iespējams

ATM - At The Moment - Šobrīd

ATW - Around the web - Klaiņoju internetā

B - Back - Esmu atpakaļ

B4N - Bye for now - Atā līdz šim

BB - Bye Bye - Atā

BBS - Be back soon - Drīz būšu atpakaļ

BC - Because - Tāpēc

BCNU - Be seein' you - Uz drīzu tikšanos

BF/BFN - Boy Friend - Draugs

BFN/B4N - Bye for now - Atā līdz šim

BG - Big grin - Liels smaids

BMG - Be my guest - Esi mans viesis

BRB - Be Right Back - Būšu Atpakaļ

BTW - By The Way - Starp Citu

BUMP - Bring Up My Post - Uzcelt savu postu

BYKT - But you knew that - Bet tu taču to zināji

BFF -Best friend forever- Labākais draugs uz mūžu

CSL - Can't stop laughing - Nevaru beigt smieties

COZ - Because - Tāpēc

CU - See you - Uz drīzu tikšanos

CUL/CUL8R - See you later - Redzēsimies vēlāk Cya - See Ya - Tiksimies vēlāk

EOM - End of message - Vēstules beigas

EZ - Easy - Viegli

EG - Evil Grin - Ļauns smaids

F2F - Face to face - Aci pret aci

F2T - Free to talk - Brīvs lai runātu

FAQ - Frequently Asked Question(s) - Biežāk uzdotie jautājumi

FFS - For Fucks Sake - Sūda dēļ...

FTW - For The Win - Priekš uzvaras, F*ck The World - Piedr*st pasauli

FU - Fuck You - Ej Dirst!

G2G - Got to go - Jāiet prom

GAL - Get a life - Dabū īstu dzīvi

GF - Girl Friend / Good Fight - Draudzene / Laba cīņa

GGN - Gotta go now - Tagad jāiet prom

GJ - Good job - Labs darbs

GJP - Good job partner - Labs darbs, partner

GL - Good luck - Labu veiksmi

GOL - Giggle out loud - Skaļi ķiķināt GR8 - Great - Lieliski Gratz - Congratulations - Apsveicu

GRT - Great - Lieliski

GTFO - Get The Fuck Out - Tinies prom

GTG - Got to go - Jāiet prom

GW - Good work - Labs darbs

H8 - Hate - Ienīst

HAK - Hugs and kisses - Apkampieni un bučas

HAND - Have a nice day - Lai tev laba diena

HF - Have Fun - Izpriecājies

IDC - I Don't Care - Man tas nerūp

IDK - I Don't Know - Es nezinu

J/K - Just Kidding - Tikai jokoju

LOL - Laughing Out Loud - Skaļi smieties

LMAO - Laughing My Ass Off - Smiet savu pakaļu nost

M8 - Mate - Biedrs

NFS - Not For Sale - Nav pārdošanā

NP - No Problem - Nav problēmu

NVM - Never Mind - Lai paliek

OMG - Oh My God - Ak, Mans Dievs!

O RLY? - Oh Really? - Tiešām?

RL - Real Life - Reālā dzīve

ROFL(ROTFL) - Rolling On The Floor, Laughing - Smejoties vārtīties pa grīdu

ROFLMAO - Rolling On Floor Laughing My Ass Off -

RTFM - "Read The F***ing Manual", reizēm tiek traktēts arī kā "Read The Fine Manual"

STFU - Shut The Fuck Up - Aizveries

TNX(THX) - Thanks - Paldies

TY - Thank You - Paldies tev

TYVM - Thank You very much - Liels paldies

VSP - Vispār

VNK - Vienkārši

W8 - Wait - Pagaidi

W/ - With - Ar

W/E - Whatever - Vienalga

W/O - Without - Bez

WTF - What The Fuck - Kas tas sasodīts par...

WTB - Want To Buy - Gribu pirkt

WTS - Want To Sell - Gribu pārdot

WTT - Want To Trade - Gribu mainīt

WLK - Welcome - Sveiki

Ir jau vēl daudzi, bet nevar visus uzreiz . Raksts ņemts no spoki.lv