taisīšu lapā šo pamācību: Piebiedrosies arī Paranoid un vēlētos vēl kādu dabūt, tā lai jau rītdien var sākt pa bišķiņam taisīt..! šķiet šajā pamācība varētu iznākt tulkot vairāk, jo pats vēl daudz ko nemāku..!