Vēlos padalīties ar konspektu latviešu valodā, ko veicu 2 gadus iepriekš. Konspekts tika veikts, lai viegli pārskatāmi varētu sagatavoties latviešu valodas teorijas mutvārdu daļai. Šis noteikti var noderēt pamatskolai un mazliet arī vidusskolai.

Faili

Ortogrāfija - https://failiem.lv/u/fqmavnpf

Interpunkcija - https://failiem.lv/u/8kdmm8rr

 


Ietilpst :

Ortogrāfijā :
1. Patskaņa burta a/ā rakstība darb.v. formā.

2.Līdzskaņa burta s/z rakstība darb.v. divdabja formā.

3.Līdzskaņa burta S/Z burta rakstība darb.v. nenoteiksmē.

4.Darb.v. lūzt, milzt, birzt rakstība.

5.Apstākļa vārdu šķirta rakstīna.

6.Apstākļa vārdu koprakstījums.

7.Apstākļa vārda neparko un vārdu grupas ne par ko rakstība.

8.Vietniekvārda šķirta rakstība.

9.Vietniekvārdu koprakstījums.

10. Patskaņa burtu e/ē rakstība lietvārda atvasinājumos (eknis, ēknis, -eklis, sēklis).

11. Pozicionālās skaņu pāŗmaiņas dažādu vārdskaņu vārdos.

12. Īpašvārdu rakstība.

13. Vārdu pārnesumpārdale.

14.Skaitļa vārdu rakstība.

Interpunkcijā :

1. Izsauksmes vārdi teikumā.

2.Vienlīdzīgi teik.loc.

3.Partikulas teikumā

4. VTL stāstījumā

5. Kola lietojums

6. Tiešā runa

7.Domuzīmes lietojums teikumā

8.Atkārtoti teikuma locekļi

9. Saikļa „un” lietojums teikumā

11.Paskaidrojošās vārdu grupas :

12.Divdabja teic.

13. Plašākas savrupinātas grupas, kuru pamatā ir divdabis.

14. Iespraudumi un iestarpinājumi

 

 

 

 

Laboja Ronalds, labots 1x