Tatad, es veicu shadus darijumus
es tev dabuju 90-99 ranged vai strenght vai magic
tu man izej dt+ visiem subkvestiem