kas tas par banu macro un macroing par ko tādu war dabut?