Bronze Melee ieroči

Kad tu tikai sāc savas RuneScape gaitas, tu jau esi spējīgs lietot Bronze ieročus.

(m) - tikai maksājošiem spēlētājiem jeb memberiem

 

Priekšmets   Attack bonusi   Defence bonusi   Citi       Bronze dagger + 4 + 2 - 4 + 1 + 0   + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0   + 3 + 0 Bronze hatchet - 2 + 4 + 2 + 0 + 0   + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0   + 5 + 0 Bronze pickaxe + 4 - 2 + 2 + 0 + 0   + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0   + 5 + 0 Bronze mace + 1 - 2 + 6 + 0 + 0   + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0   + 5 + 1 *Bronze claws (m) + 3 + 4 - 4 + 0 + 0   + 1 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0   + 5 + 0 Bronze sword + 4 + 3 - 2 + 0 + 0   + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0   + 5 + 0 Bronze longsword + 4 + 5 - 2 + 0 + 0   + 0 + 3 + 2 + 0 + 0 + 0   + 7 + 0 Bronze scimitar + 1 + 7 - 2 + 0 + 0   + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0   + 6 + 0 Bronze spear (m) + 5 + 5 + 5 + 0 + 0   + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0   + 6 + 0 Bronze warhammer - 4 - 4 + 10 - 4 + 0   + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0   + 8 + 0 Bronze battleaxe - 2 + 6 + 3 + 0 + 0   + 0 + 0 + 0 + 0 - 1 + 0   + 9 + 0 Bronze two-handed sword - 4 + 9 + 8 - 4 + 0   + 0 + 0 + 0 + 0 - 1 + 0   + 10 + 0 Bronze halberd (m) + 7 + 8 + 0 - 4 + 0   - 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0   + 8 + 0

*Claws vari vilkt tikai pēc Death Plateau kvesta iziešanas


 

Bronze Melee apbruņojums

Tikko sāc spēlēt RuneScape, tu jau esi gatavs vilkt Bronze bruņas.

Priekšmets  
Attack bonusi
  Defence bonusi
  Citi
Stab Slash Crush Magic Range   Stab Slash Crush Magic Range Summoning   Strenght Prayer
 

Bronze gauntlets

Bronze gauntlets
+ 0 + 0 + 0 - 1 - 1   + 2 + 3 + 3 - 1 + 2 + 2   + 0 + 0

Bronze square shield

Bronze square shield
+ 0 + 0 + 0 - 6 - 2   + 5 + 6 + 4 + 0 + 5 + 0   + 0 + 0

Bronze kite shield

Bronze kite shield
+ 0 + 0 + 0 - 8 - 2   + 5 + 7 + 6 - 1 + 6 + 1   + 0 + 0

Bronze medium helm

Bronze medium helm
+ 0 + 0 + 0 - 3 - 1   + 3 + 4 + 2 - 1 + 3 + 0   + 0 + 0

Bronze full helm

Bronze full helm
+ 0 + 0 + 0 - 6 - 2   + 4 + 5 + 3 - 1 + 4 + 0   + 0 + 0

Bronze chainbody

Bronze chainbody
+ 0 + 0 + 0 - 15 + 0   + 7 + 11 + 13 - 3 + 9 + 5   + 0 + 0
Bronze platebody
Bronze platebody
+ 0 + 0 + 0 - 30 - 10   + 15 + 14 + 9 - 6 + 14 + 5   + 0 + 0

Bronze plateskirt

Bronze plateskirt
+ 0 + 0 + 0 - 21 - 7   + 8 + 7 + 6 - 4 + 7 + 0   + 0 + 0

Bronze platelegs

Bronze platelegs

+ 0 + 0 + 0 - 21 - 7   + 8 + 7 + 6 - 4 + 7 + 0   + 0 + 0

Bronze boots

Bronze boots (m)
+ 0 + 0 + 0 - 3 - 1   + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0   + 0 + 0

Laboja Susuris, labots 1x