Vajag vēl divas mīklas mājasdarbam. Mīklās iekšā jābūt prievārdiem. (ka, lai, ja, un, arī, bet, tomēr, vai u.c.)
Piemērs (bez prievārda): Kas visu izteic bez mēles? (grāmata)
Kāds var palīdzēt? (atbildes arī vajag)
Paldies jau iepriekš.

Laboja , labots 1x