1) Nosaukumā Ņujorka (New York City) ir 11 burti

2) Nosaukumā Afganistāna (Afghanistan) ir 11 burti

3) Ramsin Yuseb (terorists, kas 1993.gadā bija ieplānojis dvīņu Torņu postījumu Ņujorkā) vārdā ir 11 burti

4) Vārdā Džordžs Bušs (George W Bush) ir 11 burti


Tā var likties tikai nejaušība, bet lasiet tālāk...


1. Ņujorka ir 11.valsts

2. Lidmašīnā „11” atradās 92 pasažieri (9+2=11)

3. Lidmašīnā „77”, kura arī ietriecās Dvīņu torņos, bija 65 pasažieri (6+5=11)

4. Traģēdija notika 11.septembrī, vai 11.09. (1+1+0+9=11)

5. Glābšanas dienesta telefona numurs ASV ir 911 (9+1+1=11)


Tā ir tikai sagadīšanās? Lasiet tālāk...


1) Upuru skaitlis lidmašīnās bija 254 cilvēki (2+5+4=11)

2) 11.septembris - 254.diena gadā (2+5+4=11)

3) 3.11.2004. notika sprādzieni Madridē (3+1+1+2+0+0+4=11)

4) Traģēdija Madridē notika 911. dienā pēc traģēdijas Ņujorkā (9+1+1=11)


Bet vēl interesantāk ir, lūk, kas:


pats zināmākais ASV simbols, pēc zvaigznēm un svītrām, ir ērglis.


Sekojošās dzejas rindas ir ņemtas no Korāna, pašas svētākās Islāma grāmatas:


"Un uzrakstīts, ka Arābijas dēls pamodinās baismīgo ērgli.

Ērgļa dusmas sajutīs visas Allāha zemes,

Un tiktāl daži ļaudis trīcēs un izmisums līksmos

Par ērgļa dusmām attīrīs Allāhs zemes un tur būs miers."


("For it is written that a son of Arabia would awaken a fearsome Eagle.

The wrath of the Eagle would be felt throughout the lands of Allah

and while some of the people trembled in despair still more rejoiced:

For the wrath of the Eagle cleansed the lands of Allah and there was peace."


Tās bija Korāna dzejas rindas zem numura 9.11 (9+1+1=11)