Sveiki nesaprotu kapec automatiski man neizveidojas lietotajs PEX mysql datubaze , bet pasam player japieveno, kad izmanto Suncore pluginu, kas maina grupas, tad uzrada error ka playeris neeksiste ar tadu niku.