Tātad, lai gan ar novēlošanos, bet esmu nolēmis ielikt savas atzīmes
                                                       6. klasē
Priekšmets     1. pusgads   2. pusgads   gadā.
Angļu val.         8                   9                  9
Dabaszin.         7                   9                  8
informāt.           9                   9                  9
latviešu val.      7                    8                 8
Latv. un pas.
Vēsture             7                   6                  6
Literatūra         7                   7                   7
Mājturīa u.t.       8                   8                 8
Matemātika       8                   8                   8
Mūzika               9                  8                    8
Sociālās zin.      7                   7                   7
Sports               6                    7                  7
Vācu val             9                   7                   8
Vizuāl. m.           7                   7                    7
Esmu pārcelts 7. klasē pēc blā blā blā rīkojuma
42 kavējumi slimības dēļ, nav ne jausmas no kurienes 3 neattaisnoti.

Laboja , labots 1x