vai varētu būt tā, ka ja datoram pārāk liela CPU temperatūra, tas pats automātiski uzreiz izslēdzas ārā no pārkaršanas un vai tādā veidā arī varētu nodegt pats dators, ja tādā veidā slēdzas arā ?