Spēka sargi, otrā nodaļa-Un notikumi sākas-Druīda satikšana. Tad visi četri draugi pašķīrās un devās pie vecākiem. Vecāki gandrīz pateica vienu un to pašu-Kas tev noticis??? Kas tie par sparniem??? Es neko nesaprotu...Pastāsti man.Un viņi sāka stāstu...Un tad man izauga spārni tad pārejiem un mēs devāmies pie jums. E..Es nespēju noticēt! Ents! Tas nevār būt...Mūsu vecais "Dzimtas koks" Ents...Labi tagad ej gulēt. Iodorms sapnī redzēja ka viņš cīnās ar Emelīnu pret demoniem...Selestīna sapņoja ka viņa cīnas ar Tumsas burvjiem...Deugans sapņoja par savu loku...No rīta viņi satikās pie meža-Nu ko, ejam?  Labi!- visi noteica.Viņi gāja tik dziļi cik vien varēja būt vienā mežā.Deugans pamanīja kustību pie kāda koka. Tas bija lācis. Tīrais nieks-teica Deugans un pacēla loku. Lācis tuvojās...Deugans jau gandrīz palaida bultu kad Lacīs ierunājās- Nešauj, tu to noželosi.Un viņš pārtapa par cilvēku tad Iodorms vaicāja-Kas tu tāds? Es esmu druīds, man ir spēja pārtapt par dzīvnieku.Un ko tu te meklē?-Vaicāja Emelīna. Es esmu druīds, es vienmēr esmu mēžā, es šeit piedzimu. Vienalga, ejam-Noteica Deugans.Tā viņi devās prom. Viņi piegāja pie kādas alas. Iodorms jau devās iekšā. Viņi saskatījas un iegāja iekšā pie Iodorma. Phe, nekas īpašs-Noteica Deugans. Ir gan...-Pārbiedētā balsī teica Selestīna-Paskaties uz to augu! Kādu aug....AAAAAAAAAAAAA! Augs bija saķēris Deuganu un žņaudza nost. Palīgā!!! Tad atskanēja balss-Beidz! Augs uzreiz atraisīja Deuganu. Tas bija druīds. Ko es teicu? Ja tu būtu mani nošāvis tu tagad būtu miris... Paldies!!! Tu mani izglābi!Paņem.Un viņš izvilka visu savu naudu un deva druīdam.Druīds to paņēma kaut ko pateica un naudas vietā viņa rokā bija sēklas. Tas viņš nometa zemē un tulīt pat izauga puķes. Liels paldies, vienmēr man patikušas puķes-Noteica druīds. Tagad, lūdzu ejat prom, man jāpadara darbs...Un viņi uzreiz izgāja no alas tad Selestīna teica- Viņš ir diezgan jocīgs...Diezgan? Viņš ir pārāk jocīgs! Teica Iodorms.Labi, Ejam, mums šis tas jāpadara....Turpinājums sekos!