Tad Nu sakiet Trusted, Neitral, Untrusted, bet lūC ar pamatojumiem vai ir bijuši darījumi