Beidzot sapratu ka jasak rakstit zpd un esu nonacis pie aptaujas. Butu jauki ja jus godigi atbildetu uz siem jautajumiem.
Jautajumi:
1)Vai tu medz melot?  (ja/ne)
2)cik bieži tu melo?   (cik reizes diena)
3)Kādi ir galvenie iemesli kādēļ melo?   (plasaku komentaru)
4)Vai tev patīk melot apzināti?    (ja/ne)
5)Vai uzskati ka reizem melot ir labak ka teikt taisnibu? (ja/ne)
6)Ja pasaule nebutu meli tad dzive butu ... (vieglaka/sarezgitaka)
7)Tu biezak melo... (gimenei/draugiem/cits variants(butu jauki ja precizetu))
8)Tu biezi melo lai izvairitos no kada pienakuma veiksanas? (ja/ne)
Atbildesanas paraugs:
1) ja
2) apmēram 1 lidz 2
3) Nav izpildits uzdotais darbs un censos atrast atmaskas..
4) Ne
5) Ja
6) Vieglaka
7)Visbiezak sanak samelot skolotajiem
8) Ja
Paldies jau ieprieks un ceru uz sapratni !

Laboja , labots 1x