Rīgas Valsts tehnikums

Grupa domāta visiem, kuri mācās, mācījās, vai grasās iestāties šajā skolā, vai vienkārši vēlās uzzināt kādu noteiktu informāciju par to. Apspriedīsim skolas dzīvi, palīdzēsim viens otram jautājumos.

 

PIKC Rīgas Valsts tehnikums (turpmāk tekstā – RVT) dibināts 1919.gada 29. decembrī.
Rīgas Valsts tehnikuma
absolventi ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas atbilstoši profesiju standartiem un esošajām kvalifikācijas prasībām. Latvijas tautsaimniecības attīstības tempi Eiropas Savienības sastāvā un ekonomiskā situācija pasaulē izvirza prasības pēc augsti kvalificētiem speciālistiem dažādās nozarēs. Speciālistiem, kuri spēj ātri un elastīgi piemēroties mainīgajām darba tirgus prasībām.
Rīgas Valsts tehnikums
realizē ilgtermiņa politiku un stratēģiju valsts interesēm atbilstošas profesionālās mācību iestādei pilnveidei, radot konceptuālu bāzi pamatotam un pakāpeniskam reformu procesam profesionālajā izglītībā.
RVT darbības mērķis – izglītotas, radoši domājošas, vispusīgi attīstītas personības veidošana, kura spēj un prot konkurēt ar vien paplašinātajā darba tirgū. Profesionālās pilnveides kursi un tālāk izglītība dod iespēju pildīt augstāka līmeņa darbus. Specializāciju nosaka valsts pasūtījums.
RVT darbības vīzija – Rīgas Valsts tehnikums ir Eiropas prasībām atbilstoša profesionālās izglītības mācību iestāde, kurā strādā atbilstoši kvalificēti, radoši izglītotāji. Izglītotāju darba mērķis ir sagatavot jaunāko tehnoloģiju izmantošanai un pielietošanai konkurētspējīgus speciālistus Eiropas darba tirgū. RVT piedāvātās profesionālās izglītības programmas ir pieprasītas darba tirgū. RVT galvenie attīstības virzieni ir esošo izglītības programmu aktualizēšana un modernizēšana, jaunu mācību priekšmetu programmu plānošana un ieviešana, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana un metodiskā materiāla nodrošinājums, ar mērķi celt profesionālās izglītības prestižu Latvijas jaunatnes vidū un sekmēt izglītojamo vēlmi iegūt kvalitatīvu profesionālo izglītību Rīgas Valsts tehnikumā.

Interneta vietnes:

Mājaslapa: http://www.rvt.lv/

E-vide: http://e-rvt.lv/

Skolas mācību sociāla vide: https://www.mykoob.lv/

 

 

 

 

 

Jaunākais sarunās

Biedri

Statistika

Biedri: 23
Posti: 951
Admins: Static