R.I.P Nelson Mandela. Izsaku vislielako lidzjutibu. Dusi saldi.