Fidžetspineri uzgriezi?

  • Kauns teikt
  • Vispār to sauc par grozāmgrābsli
  • Grūti pateikt

(Atbildi aptaujā lapas malā)