Vai COVID-19 beigsies?

  • Nē, nekad nebeigsies.
  • Nesatrauc, neinteresē...
  • Gan jau nāks cits COVID vietā šim
  • Man pašam ir cits redzējums par COVID-19
  • Cits variants, atbildēšu komentāros

(Atbildi aptaujā lapas malā)