Īpašība Apraksts Iespējamās vērtības Piemērs
Fontu opcijas
font-family Pārveido kāda objekta fontu. Tahoma, Times New Roman u.c font-family: Times New Roman;
font-style kādas papildvērtības ir tekstam (piemēram, slīpraksts, kursīvs u.t.t). italic, oblique, normal font-style:italic;
font-variant Kādi ir burti (piem. small-caps pārveido visus mazos burtus par lielajiem). small-caps, normal, inherit font-variant:normal;
font-size Burtu izmērs. small, medium, large, xx-small, var arī likt kā skaitlisku vērtību, kura mērvienības ir em, px, pt u.c font-size: 20px;
font-weight burtu biezums bold, bolder, lighter, normal, 100,200,300,400,500,600,700 (100 plāns, 700- ļoti biezs) font-weight: bold;
letter-spacing atstarpe starp burtiem vērtības ir px, pt, em letter-spacing: 2px;
word-spacing atstarpe starp vārdiem vērtības ir px, pt, em word-spacing: 1em;
Teksta formatēšana
text-decoration teksta dekorācijas kā pasvītrojums, mirgošana, u.t.t underline, none, blink, line-trough, overline text-decoration: none;
text-transform pārveido tekstu, piemēram capitalize pārveido visu vārdu pirmos burtus par lielajiem. capitalize, uppercase, lowercase, none text-transform: capitalize;
color Nomaina teksta krāsu blue, cyan, red, orange, var arī nosaukt RGB krāsās, liekot # priekšā un rakstot heksidecimālās vērtības vai rgb(0,0,0). color: blue;
Rindkopas formatēšana
text-indent iestata rindkopas atkāpi px, pt, em text-indent: 10px;
line-height atstarpe starp rindām px, pt, em text-height: 10px;
vertical-align pielīdzināšana vertikālajai malai top, middle, bottom, baseline vertical-align:top;
white-space Kā teksts pāriet jaunā rindā  normal, pre, nowrap, pre-line, pre-wrap white-space:nowrap;

  

 Šeit ir mans daļējs darbs, ko atkārtoju, teikt 3 dienās. Vēl būs daudz kas. Metu www.exs.lv šo visu lai, well, ja mana klade pazudīs, tad vismaz man būs kur skatīties, ko nozīme katra lieta. + varbūt citiem arī noder CSS pamati.

 

Vēlāk turpināšu, tagad nav laika.