Vajadzētu ieviest divus jaunus serverus DR un DM, jo lai būtu intersantāk spēlēt. 
KUR PAR?