Šeit parādīšu jums savu playlist, varat vērtēt, ietekt citas dziemas u.t.t.. Vairāk šo veidoju sevis dēļ, lai saglabātu šīs dziesmas un tās nekur nenozustu.
https://www.youtube.com/watch?v=WSeNSzJ2-Jw
https://www.youtube.com/watch?v=AEaz30eG2Kc
https://www.youtube.com/watch?v=MLM3Px4EmDs
https://www.youtube.com/watch?v=U_hVT7GwwiQ
https://www.youtube.com/watch?v=xMivEU6LwQI
https://www.youtube.com/watch?v=8U8F7Nf9UvI
https://www.youtube.com/watch?v=mqWq_48LxWQ
https://www.youtube.com/watch?v=gvna45HAHU8
https://www.youtube.com/watch?v=7v25bst8_Ys
https://www.youtube.com/watch?v=13ID4viLJsY
https://www.youtube.com/watch?v=FMdXOqq3WL4
https://www.youtube.com/watch?v=EyK7yc74eDU
https://www.youtube.com/watch?v=MQMchaQgKs4
https://www.youtube.com/watch?v=JWp9UJ5qKHE