Tātad rekur manas sūdīgās pussemestra atzīmes:

Angļu valoda: 6

Bioloģija: 6

Ģeogrāfija: 7

Informātika: 9

Latviešu valoda: 7

Literatūra: 5

Mājturība: 6

Matemātika: 8

Sociālās zinības: 6

Sports: 5

Vācu valoda: 7

Vēsture: 6

Secinājumi? Es esmu krities mācībās. Vienīgās atzīmes, kuras man ir labāk, nekā pagājušogad ir vācu valoda, vēsture un sports. Matemātika, informātika same kā pagājušogad.