Sēž narkomāns uz soliņa un spēlējas ar granātu: pamēta, parausta aiz gredzena, gandrīz izlaiž no rokām. Pienāk izbijies policists:

-Ko jūs darāt? Tā taču var uzsprāgt!

-Nekas, man ir vēlviena.

Divi narkomāni sarunājas:

-Iedomājies burtu no 1 līdz 10

-Trešdiena.

-Ko tu, tas jau vispār kaut kur Amerikā!

 

Narkomāns skūtgalvis brauc vilciena kupejā. Ienāk veca tantiņa un saka:

-Vai jūs lūdzu nevarētu man atbrīvot apakšējo gultu?

-Protams, kundzīt! Kurā kupejā vēlēsieties?

 

Narkomāns brauc tramvajā, attaisa logu un sāk kampt gaisu, kaut arī ārā ir stindzinošs aukstums. Pienāk kāda tantīte un saka:

-Jaunais cilvēki, aiztaisiet logu, ārā taču sals!

Narkomāns nosmīn:

-Un vai no tā tur paliks siltāks?

 

Narkomāns trolejbusā knapi uz kājām turas, atspiežas pret durvīm. Pienāk puisis klāt:

-Vai jūs nākošajā pieturā kāpsiet ārā?

-Nē

-Samainīsimies?

-Labi. Es piedāvāju heroīnu.

 

Divi narkomāni guļ parkā, viens kokā, otrs zem koka. Pirmais saka:

-Kkkkkāāāāāāpppp aaaauuuuugggggššššāāāāā...

-Nnnneeeekkkkāāāāppppššššuuuu...

-Ppppppēēēēēddddēēēējjjjjoooo rrreeiiiizzzzi ssssaaaakkkuuuu kkkāāāāpppp aaaauuuuggggššššāāāā, vvvvaaaaaiiii aaaarrrrīīīī pppppaaaasssssaaaaauuuukkkkššššuuuu ssssuuuunnnniiiiii!!!

-Nnnnneeeekkkkāāāāppppšššššuuuu.....

-Rrrreeeekkkkssssiii!

Reksis:

Vvvvvaaaaauuuu-vvvvaaaauuuu

 

Narkomāns uz ielas atrod lampu, paberzē, un loģiski parādās džins un prasa trīs vēlēšanās. Narkomāns:

-Nu labi, pirmā ir, lai tu ar mani kopā lietotu kokaīnu.

Labi džins piekrīt. Narkomāns:

-Otrā ir, lai tu ar mani kopā lietotu heroīnu.

Tā arī notiek. Narkomāns:

-Trešā ir, lai tu ar mani kopā lietotu marihuānu.

-Vai tiešām tā ir tava vienīgā vēlēšanās?

-Jā

Džins to izdara un pazūd. Nākamajā dienā narkomānam atkal parādās džins:

-Nu labi vēlies vēl trīs vēlēšanās.