Ekonomiskās krīzes laikā valsts ieekanomē uz deputātu angļu valogas kursiem ...