Ko tur ņemties! Nepiemēslosim miniblogus pilnus par šo visu un rakstīsim šeit savas atzīmes.


Man negribās skrīnot bildi, tādēļ ierakstīšu rakstiski.

 

10. klase

Angļu valoda - 6
Bioloģija - 5
Ekonomika - 5
Fizika - 5
Ģeogrāfija - 6
Informātika - 8
Krievu valoda - 5
Ķīmija - 4
Latviešu valoda - 5
Latvijas un pasaules vēsture - 6
Literatūra - 6
Matemātika - 6
Sports - 8
Vācu valoda - 7
Vizuālā māksla - 7