1.rolldesa

2.secure chests plugins.

3.Plugins ļautu aizslēgt savu chestu no nevēlamām acīm,un vairs savas lādes nebūtu jāslēpj,jāsaka,ļoti noderīgs plugins.

dev.bukkit.org/server-mods/secure-chests/

Laboja mad, labots 2x