Done, check drops.

Link uz tagadējām ancient warrior's bruņām : Šeit

Rādīt spoileri

Pēdejais drop:

 

Zaryte:

Virtus:

 

 

Pernix:

 

 

Torva:

 

 


 

 

   Ac Drop rate        Item drop rate           Biežākais drop        ~xp dienā     

   Viens no 

   4 nex kills  

  Viens no apmēram

  ~40 killiem

  Potions, aptuveni 

  katrā 2-3. killā

      ~200k

 


 

 

Main gears

 


 

 

 Nr.                 Drop                 Nr.                Drop                 
1  375x onyx bolts(e) 35  4800x pure ess
2  5 magic seeds 36  Potions
3  375x onyx bolts(e) 37  Potions
4  400x green dragonhide 38  Ac boots & Green dragonhides 
5  Ac boots & Potions 39  Potions
6  Ac top & Potions 40  375x onyx bolts (e)
7  40x grimy torstols 41  Ac gloves & Potions
8  Ac mask & P cowl(21m) 42  400x Green dragonhides
9  5x magic seed 43  4800x Pure ess
10  3k coins + dragon spear  44  5x Magic seeds
11  375x onyx bolts (e) 45  Potions
12  375x Onyx bolts (e) 46  400x green dragonhides
13  Ac boots 2x & Potions 47  400x green dragonhides
14  Ac top, Ac boots & Potions  48  5x Magic seeds
15  Potions 49  low wealth drop
16  Potions 50  12x torstol seeds
17  Potions 51  Ac mask & 12x torstol seeds
18  herbs 52  Ac boots & 80 runite ores
19  Ac mask & 40x Grimy torstols  53  Potions
20  Magic logs 54  Potions
21  12x Torstol seeds 55  Low wealth drop
22  40x grimy torstols 56  Ac legs & Potions
23  4800x pure ess 57  12x Torstol seeds
24  Low Wealth drop 58  Low wealth drop
25  400x green dragonhides 59  80x runite ore
26  Potions 60  Ac boots & 40x Grimy torstols
27  Magic logs 61  40x Grimy torstols
28  Potions 62  Ac top & Potions
29  Potions 63  Ac legs & Low wealth drop
30  400x green dragonhides 64  Low wealth drop
31  V Mask (13m) 65  12x torstol seeds
32  Ac mask & 375x Onyx bolts (e)  66  Magic logs
33  Potions 67  5x Magic seeds
34  Potions  68  Ac top & Potions
  Nr                  Drop                            Nr     Drop                                    
69  Potions 118  400x green dragonhides
70  Potions 119  375x Onyx bolts (e)
71  Potions 120  5x Magic seeds
72  Magic logs 121  Potions
73  Potions 123  375x onyx bolts (e)
74  400x Green dragonhides 124  2400x Coals
75  Potions 125  Ac boots & 400x Green dhides
76  375x Onyx bolts (e) 126  Potions
77  Potions 127  Potions
78  Potions 128  394 coins & Uncut sapphire
79  Ac top & Potions 129  12x torstol seeds
80  Magic logs 130  5x magic seeds
81  Potions 131  2400x coals
82  80x Runite ores 132  magic logs
83  Ac boots & Potions 133  4800x pure ess
84  5x Magic seeds 134  375x onyx bolts(e)
85  400x green dragonhides 135  magic logs
86  12x Torstol seeds 136  40x grimy torstols
87  400x green dragonhides 137  Torva Platebody (55m)
88  Ac gloves & 40x grimy torstols 138  Herbs
89  40x grimy torstols 139  Herbs
90  375x Onyx bolts (e) 140  Magic logs
91  Ac Mask & Potions 141  Potions 
92  2400x Coals 142  Potions
93  Potions 143  3000x coins & uncut sapphire
94  400x green dragonhides 144  Ac top & 3000 + 278 coins
95  80x runite ores 145  Potions
96  5x Magic seeds 146  Potions
97  Potions 147  Herbs
98  80x runite ores 148  400x green dragonhides
99  2x Uncut saphires 149  4800x pure ess
100  1x rune bar & 3000 coins 150  400x green dragonhides
101  Zaryte bow (17m) 151  12x torstol seeds
102  4800x Pure ess 152  Potions
103  2400x Coal 153  Ac legs & 375x onyx bolts (e)
104  375x Onyx bolts (e) 154  Ac gloves & 4800x pure ess
105  2400x Coal 155  375x onyx bolts (e)
106  79 Nature runes & 45 death runes  156  Potions
107  80x runite ore 157  Potions
108  4800x Pure ess 158  2400x Coal
109  Potions 159  Herbs
110  Potions 160  375x Onyx bolts (e)
111  5x Magic seeds 161  Ac gloves & Potions
112  Potions 162  Potions
113  Potions 163  400x green dragonhides
114  Potions 164  Ac gloves & Pernix body (99m) 
115  80x runite ores 165  4800x Pure ess
116  80x runite ores 166  2400x coal
117  Ac mask & 80x runite ores 167  Potions
  Nr.                   Drop                           Nr.                 Drop                          
 168  Potions  204  magic logs
 169  Herbs  205  40x grimy torstols
 170  Potions  206  potions
 171  12x torstol seeds  207  Magic logs
 172  Ac legs & potions  208  potions
 173  Potions  209  4800x pure ess
 174  12x torstol seeds  210  potions
 175  80x runite ores  211  Ac mask, top & potions
 176  loop half key & 427 yew logs  212  80x runite ores
 177  Potions  213  potions
 178  12x torstol seeds  214  Av boots & 2400x coals
 179  Herbs  215  Ac mask & 375x onyx bolts (e)
 180  Potions  216  potions
 181  Potions  217  Ac mask & potions
 182  Potions  218  potions
 183  400x green dragonhides  219  Ac mask, top & Potions
 184  400x green dragonhides  220  Ac top & potions
 185  potions  221  375x Onyx bolts (e)
 186  potions  222  Potions
 187  potions  223  400x green dragonhides
 188  potions  224  40x gimy torstols
 189  40x grimy torstols  225  potions
 190  5x magic seeds  226  400x green dragonhides
 191  40x grimy torstols  227  potions
 192  potions  228  80x runite ores
 193  80x runite ore  229  Ac gloves & 2400x coal
 194  5x Magic seeds  230  magic logs
 195  herbs  231  Potions
 196  Ac mask + top & potions  232  4800x pure ess
 197  potions  233  
 198  potions  234  
 199  Torva Platelegs (52m)  235  
 200  potions  236  
 201  potions  237  
 202  Magic logs  238  
 203  potions  239  

 

 


 

Kopējā vērtība no Cs drops un Ls drops: 1, 8b

Laboja werwe99, labots 115x