Pūķu slepkava. 1. daļa.


Reiz sensenos laikos bija ciemats, kuru dēvēja par Spēkadārzu. Tājā bija maz cilvēku, bet visi bija neparasti. Viens puika bija īpaši neparasts (Kāpēc? Neviens to nenojauta, bet laika gaitā jūs paši nopratīsiet).

Pēc kāda laika uz ciematu sāka uzbrukt pūķi. Šie pūķi bija ļoti stipri un gudri. Viņiem bija ļoti varens spēks, un bez tam viņi prata runāt. Šie pūķi pārvaldīja visu pasauli, izņemot dažus apgabalus, tajā skaitā arī Spēkadārzu.

Spēkadārzā mītošos ļaudis nebija gandrīz iespējams uzvarēt, jo tie visi prata cīnīties ar zemes spēku elementiem: ūdeni, zemi, gaisu un uguni. Pūķiem, turpretim, bija tumšais debesu spēks. Daži pūķi spēra zibeni, daži brēca kā pērkons tik skaļi, ka tad cilvēki kurli paliek. Bet pašam galvenajam pūķim bija vētras spēks. Pūķi ar nevaldāmu spēku galināja nost Spēkadārza iedzīvotājus, līdz palika tikai drupas.

Aizbēga tikai viens zēns (tas, kuru sākumā pieminēju). Viņš bija ļoti stiprs. Īstenībā viņš pat nezināja, cik liels spēks viņam piederēja. Arī ciemata iedzīvotāji nezināja, jo zēnu pirms daudziem gadiem atrada bezsamaņā izpeldam upes krastā. Tā kā zēns bija palicis viens, viņam vajadzēja mājvietu, bet neviens viņu nepieņēma, kad uzzināja, no kurienes viņš nāk un ar kādu nolūku. Tā kā pasaule visa bija pakļauta pūķu varā, cilvēkiem vajadzēja klausīt viņus un ievērot viņu noteikumus. Un viens no noteikumiem bija, nelaist pūķiem neiekaroto zemju cilvēkus. Par nepaklausību draudēja sods. Neviens nezināja kāds, jo soda izpilde notika slepenībā Pūķu pilī.

Bet visi zināja vienu, ka vienmēr, kad tika izpildīts sods, cilvēks neatgriezās mājās. Tāpēc arī cilvēki nepieņēma puisēnu. Viņi baidījās! Pēc ilgu dienu, nedēlu, mēnešu klaiņošanu viņš pamodās alā. Apkārt viņš ieraudzīja pazīstamas sejas un nopriecājās, jo izrādījās, ka viņš nav vienīgais, kurš izbēga. Viņš satika savus draugus, bet protams ne visus. Ne visi izbēga un izdzīvoja. Nu bet galvenais bija tas, ka Leo ar saviem draugiem bija glābts. Leo (puisēna vārds) nojauta, ka tas ir tikai bēdu un nemieru sākums visā pasaulē, un viņam tas ir jāptur.

Autors: Ugunsputns un Ugunsputna brālis... wink_mini.gif