1) Kas būtu tavas 3 pirmsnāves vēlēšanās, ja zinātu, ka tās 100% piepildītos? 

2) Kad nomirsi, kā tu gribētu, lai tevi apglabā? 

3) Tu baidies no nāves? 

4) Līdz cik gadu vecumam tu vēlētos dzīvot un kāpēc? 

Death time