Sagaidīšanas laikā, somu vārtsargu treneris, kāpjot lejā pa lidmašīnas trepēm, neveikli paklupa un nokrita tieši pārējo spēlētāju, kuri bija jau izkāpuši iepriekš, priekšā.

Laboja krabz, labots 1x