Uzspēlējam spēli!
Es piemēram uzrakstu vārdu "skola" un nākošajam jāraksta ar ko tas asociējās. Piemēram kāds uzraksta "mājasdarbi" un nākošajam atkal jāraksta ar ko tas asociējās. Piemēram "pildspalva"...
Tātad sākam ar vārdu "egle