Norvēģijas Sarkanais Krusts izstrādāja tiešsaistes reklāmas kampaņu, lai aicinātu ļaudis izvērtēt - vai viņi dzird visu, kas viņiem būtu jādzird. Novērtējiet paši - dzirdes pārbaude tiešsaistē. Pilnīgam efektam ieteicamas kaut nelielas angļu mēles zināšanas.
---->http://www.horselstest.no/english/