Man ir 2 jutājumi par video.
1.kā ielikt.
2.Vai var likt ri no citām adresēm vai tikai no youtube?

Laboja , labots 1x