Lomu spēles

Noteikumi

Sākums.
Sākumā tiks savākts noteikts skaits dalībnieku. Katram dalībniekam tiek piešķirts savs individuālais ciems.
Katrs ciems varēs izvēlēties savu individuālo Ciema nosaukumu.
Katrs ciems dienā izdara noteiktus gājienus. Atsevišķos gadījumos var tikt piešķirti papildus gājieni, vai piespriesti gājiena izlaišana noteiktam ciemam.

Gājienu veikšana.
Katrs ciems pa dienu veic 3 pamatgājienus. Gājienus veic ierakstot konkrētu darbību, ko dara. Veicot gājienu drīkst rakstīt lietas, kas gluži neattiecas uz gājienu, bet kas raksturo "lomu" spēles , rakstīt literāro ierakstu, kas saistās ar ciema iedzīvotāju iekšējo dzīvi, dažādus notikumus, laika apstākļus, un citas lietas, ko uzskatāt par derīgu klāt pievienojot gājienam.
Katrs gājiens jāveic noteiktā cilvēku skaitā. Ir darbības, kuras atļauts veikt vienam ciema iedzīvotājam, un diviem, vai vairākiem iedzīvotājiem kopā.

Teritorijas izpēte - atļauts veikt vienam, vai vairākiem kopā.
Pārtikas ieguve - atļauts veikt pārī - diviem cilvēkiem (četriem). Ja sasniegts attiecīgs Rīku līmenis, uz Fermu drīkst iet strādāt viens cilvēks un iegūt to pašu, ko divi cilvēki.
Koka ieguve - Ja koks ir pilnībā atklāts, koku atļauts cirst diviem cilvēkiem. Ja sasniegts attiecīgs Rīki līmenis, tad atļauts cirst kokus vienam cilvēkam.
Akmens ieguve - ja pilnībā ir atklātas raktuves, akmeni atļauts iegūt diviem cilvēkiem. Divatā akmeni var arī lasīt no zemes.
Dzelzs ieguve - ja pilnībā ir atklātas raktuves, dzelzi atļauts iegūt diviem cilvēkiem.
Zelta ieguve - ja pilnībā ir atklātas raktuves, zeltu var iegūt vienam cilvēkam kausējot dzelzs rūdas, ja ir sasniegts attiecīgs Rīki līmenis. Zeltu drīkst rakt no raktuvēm, ja ir uztaisītas trepes, sasniegts noteikts Rīki līmenis un konkrēts cilvēku skaits piedalās tā rakšanā.
Visu iegūstamo resursu krājumi glabājas Noliktāvā. Noliktavā drīkst uzglabāt tikai tik lielu skaitu resursu, cik jums labi ir attīstīta Noliktava. Visi resursi, kas tiks savāktī ārpus Noliktavas ietilpībai netiks iekaitīti (zaudēsiet).
Rātsnama celtniecība ir paredzēta ciema iedzīvotāju izdzīvošanai, ar to ir jāsāk, lai vispār varētu dzīvot. Palielinoties Rātsnama attīstībai varēsiet klāt aicināt papildus iedzīvotājus, kas arī varēs veikt gājienus.
Pārtikas ieguve galvenokārt notiek Fermā. Ja nav ferma, tad pārtiku drīkst iegūt zvejojot zivis, ja kartē esat atklājuši ūdeni. Iegūt zivis var darot darbu diviem cilvēkiem. Palielinoties Fermas attīstībai palielinās pārtikas daudzuma ieguve no fermas.
Palielinoties Fermas attīstībai nepalielinās pārtikas daudzuma ieguve no zvejošanas.
Katram ciema iedzīvotājam ir jāseko, lai ciemā būtu sagādāts pietiekoš daudzums pārtikas.
Ja pārtikas krājumi sāks aptrūkties, tad tas var novest pie bada, darba nespējas, slimošanas un nāves.
Palieloties Rīki līmenim, palielinās visu resursu ieguve, izņemot pārtika. Pārtikas ieguvi var palielināt attīstot Fermas līmeni.

Koka, akmens un dzelts ieguve, ja ir atklāti pilnībā attiecīgie objekti:
Darot parastu darbu (attiecīgam cilvēku skaitam) var iegūt 1 resursu.
Rīki lvl 1 = papildus 0 resursi klāt (paliek 1).
Rīki lvl 2 = papildus +1 resursi (kopā 2).
Rīki lvl 3 = papildus +1 resursi (2).
Rīki lvl 4 = papildus +2 resursi (3); Drīkst kausēt zeltu 5 dzelzs rūdas = 1 vienība zelta.
Rīki lvl 5 = papildus +2 resursi (3); Drīkst rakt zeltu sešiem cilvēkiem (iegūst 3 vienības).
Rīki lvl 6 = papildus +3 resursi (4); Drīkst rakt zeltu pieciem cilvēkiem (iegūst 4 vienības).
Rīki lvl 7 = papildus +3 resursi (4); Drīkst rakt zeltu četriem cilvēkiem (iegūst 4 vienības).
Rīki lvl 8 = papildus +4 resursi (5); Drīkst rakt zeltu trijiem cilvēkiem (iegūst 5 vienības).


Nejauši notikumi.
Es spēles vadītājs esmu izdomājis ieviest nejaušos atgadījumus, kas var atgadīties darot jebkādu darbu. Pēc atgadījuma, ņemot vērā tā lielumu, kāds/i ciema iedzīvotājs/i kļūs darba nespējīgs/i (izlaidīs gājienu/us). Pa nedēļu es drīkstēšu pēc saviem ieskatiem piemērot līdz diviem nejaušiem notikumiem.
Par citiem atgadījumiem, ko jūs paši pārkāpsiet arī tiks piešķirta darba nespēja (izlaidīs gājienus), tādēļ uzmanīgi jāseko krājumiem, attiecīgajiem līmeņiem attīstībā.

Spēlē esmu izdomājis pievienot dažus ceļamos objektus, kā piemēram skatu tornis, kas ļaus novērot (atklāt) apkārtni.

Uzbrukšana.
Ciema galvenais uzdevums ir attīstīt ciemu tik labā līmenī, lai varētu uzbrukt citiem, gūt panākumus kaujās.
Uzbrukt drīkst:
Noteiktā grupā, vismaz 2 cilvēkiem.
Ja pilnībā ir atklāts pretinieka ciems.
Ja pretinieka ciemam nav piešķirta imunitāte.
Uzbrūkot ciemam jāņem vērā spēku samērs, ieroču attīstības līmenis, kaujas tehnika.
Var veikt arī kara stratēģijas norādot to uzbrukumā - aplenkšanu, bloķēšanu u.c.

Gadalaiki.
Spēlē mainīsies gadalaiki.
Ziemā aizsals upes un tām varēs doties pāri kājām.
Pavasarī augs jauni koki.
Vasarā augs jauni koki.
Rudenī - jauni koki neaugs

Līgumi un vēstniecība.
Jauna ēka - Vēstniecība. Tajā varēs noslēgt aliansi ar vienu citu ciemu. Spēli var uzvarēt alianse. Alianses biedri nevar uzbrukt viens otram. Aliansi var pamest jebkurā laikā. Alianses biedri var apmainīties resursiem pēc pašu ieskatiem.

Dienas updeits katram ciemam notiks vismaz reizi 2 dienās.

Celtniecība

Ferma 1 lvl = 1 koks, 1 akmens, Mehānika 1 lvl (dod 1 vienību ēdiena).
Ferma 2 lvl = 3 koks, 1 akmens, Mehānika 2 lvl, Arhitektūra 1 lvl (dod 2 pie ēdiena).
Ferma 3 lvl = 4 koks, 2 akmens, Mehānika 3 lvl, Arhitektūra 2 lvl (dod 3 pie ēdiena).
Ferma 4 lvl = 6 koks, 2 akmens, Mehānika 4 lvl, Arhitektūra 3 lvl (dod 4 pie ēdiena).
Ferma 5 lvl = 7 koks, 4 akmens, Mehānika 5 lvl, Arhitektūra 4 lvl (dod 5 pie ēdiena).

Rātsnams 1 lvl = 1 koks, Mehānika 1 lvl (ļauj dzīvot jums pašiem).
Rātsnams 2 lvl = 3 koks, Mehānika 2 lvl, Arhitektūra 1 lvl (+ 1 iedzīvotājs).
Rātsnams 3 lvl = 3 koks, 3 akmens, Mehānika 3 lvl, Arhitektūra 2 lvl (+1 iedzīvotājs).
Rātsnams 4 lvl = 4 koks, 3 akmens, 2 dzelzs, Mehānika 4 lvl, Arhitektūra 4 lvl (+1 iedzīvotājs).
Rātsnams 5 lvl = 7 koks, 5 akmens, 3 dzelzs, 2 zelts, Mehānika 5 lvl, Arhitektūra 5 lvl (+1 iedzīvotājs).

Kazarmas 1 lvl = 2 koks, 1 akmens, Mehānika 1 lvl (palīdz attīstīt ieročus).
Kazarmas 2 lvl = 4 koks, 1 akmens, Mehānika 2 lvl (palīdz attīstīt ieročus).
Kazarmas 3 lvl = 5 koks, 3 akmens, 1 dzelzs, Mehānika 3 lvl, Arhitektūra 3 lvl (dod iespēju veidot slazdus).
Kazarmas 4 lvl = 7 koks, 6 akmens, 4 dzelzs, Mehānika 4 lvl, Arhitektūra 4 lvl (dod iespēju veidot kuģus).
Kazarmas 5 lvl = 7 koks, 7 akmens, 8 dzelzs, Mehānika 5 lvl, Arhitektūra 5 lvl (dod iespēju veidot bruņumašīnas).

Arhitektūra 1 lvl = 2 koks, 1 akmens, Mehānika 1 lvl (palīdz būvēt citas celtnes).
Arhitektūra 2 lvl = 3 koks, 1 akmens, 1 dzelzs, Mehānika 2 lvl (palīdz būvēt citas celtnes).
Arhitektūra 3 lvl = 3 koks, 2 akmens, 1 dzelzs, Mehānika 3 lvl (palīdz būvēt citas celtnes).
Arhitektūra 4 lvl = 5 koks, 4 akmens, 3 dzelzs, 1 zelts, Mehānika 4 lvl (palīdz būvēt citas celtnes).
Arhitektūra 5 lvl = 6 koks, 6 akmens, 5 dzelzs, 4 zelts, Mehānika 5 lvl (palīdz būvēt citas celtnes).

Nav Noliktava - Atļauts turēt 3 vienības resursus.
Noliktava 1 lvl = 2 koks, 1 akmens, Mehānika 1 lvl (ļauj turēt 4 resursu).
Noliktava 2 lvl = 3 koks, 2 akmens, Mehānika 2 lvl (ļauj turēt 5 daudzumu resursu).
Noliktava 3 lvl = 3 koks, 3 akmens, 1 dzelzs, Mehānika 3 lvl, Arhitektūra 2 lvl (ļauj turēt 6 resursu).
Noliktava 4 lvl = 5 koks, 4 akmens, 2 dzelzs, Mehānika 4 lvl, Arhitektūra 3 lvl (ļauj turēt 7 resursu).
Noliktava 5 lvl = 6 koks, 6 akmens, 5 dzelzs, 2 zelts, Mehānika 5 lvl, Arhitektūra 4 lvl (ļauj turēt 8 resursu).

Mehānika 1 lvl = 1 koks (ļauj būvēt citas celtnes).
Mehānika 2 lvl = 3 koks, 1 akmens, Mehānika 1 lvl.
Mehānika 3 lvl = 3 koks, 3 akmens, Mehānika 2 lvl.
Mehānika 4 lvl = 5 koks, 4 akmens, 1 dzelzs, Mehānika 3 lvl, Arhitektūra 3 lvl.
Mehānika 5 lvl = 7 koks, 6 akmens, 6 dzelzs, 4 zelts, Mehānika 4 lvl, Arhitektūra 4 lvl.

Ieroči 1 lvl = 2 koks, 1 dzelzs, Kazarmas 1 lvl.
Ieroči 2 lvl = 3 koks, 2 akmens, 1 dzelzs, Kazarmas 2 lvl.
Ieroči 3 lvl = 4 koks, 3 akmens, 3 dzelzs, Kazarmas 2 lvl.
Ieroči 4 lvl = 4 koks, 4 akmens, 4 dzelzs, 1 zelts, Kazarmas 3 lvl.
Ieroči 5 lvl = 5 koks, 5 akmens, 5 dzelzs, 2 zelts, Kazarmas 4 lvl.
Ieroči 6 lvl = 6 koks, 6 akmens, 5 dzelzs, 5 zelts, Kazarmas 4 lvl.
Ieroči 7 lvl = 7 koks, 7 akmens, 7 dzelzs, 6 zelts, Kazarmas 5 lvl.
Ieroči 8 lvl = 8 koks, 8 akmens, 8 dzelzs, 8 zelts, Kazarmas 5 lvl.


Rīki 1 lvl = 1 koks, 1 akmens, Mehānika 1 lvl (ļauj cirst lielos kokus).
Rīki 2 lvl = 2 koks, 2 akmens, Mehānika 2 lvl (ļauj strādāt fermā 1 cilvēkam).
Rīki 3 lvl = 4 koks, 2 akmens, Mehānika 3 lvl (ļauj kalt dzelzi raktuvēs).
Rīki 4 lvl = 5 koks, 3 akmens, 2 dzelzs, Mehānika 4 lvl (ļauj pārkausēt 5 dzelzs = 1 zelts, tas jādara 1 cilvēkam).
Rīki 5 lvl = 6 koks, 4 akmens, 4 dzelzs, Mehānika 5 lvl (ļauj kalt zeltu 6 cilvēkiem).
Rīki 6 lvl = 6 koks, 6 akmens, 4 dzelzs, 3 zelta, Mehānika 5 lvl (ļauj kalt zeltu 5 cilvēkiem, darīt visu 1 cilvēkam).
Rīki 7 lvl = 7 koks, 7 akmens, 5 dzelzs, 5 zelta, Mehānika 5 lvl (ļauj kalt zeltu 4 cilvēkiem).
Rīki 8 lvl = 8 koks, 8 akmens, 8 dzelzs, 8 zelta, Mehānika 5 lvl (ļauj kalt zeltu 3 cilvēkiem).


Īpašie priekšmeti, kurus varat izveidot:
Plosts = 1 koks, Rīki 1 lvl, Arhitektūra 1 lvl (ļauj vienu dienu ceļot pāri upei).
Tilts = 3 koks, Rīki 1 lvl, Arhitektūra 1 lvl (ļauj iet pāri upei).
Trepes = 5 koks, Rīki 5 lvl, Arhitektūra 3 lvl (ļauj piekļūt zeltam).
Slazdi = 6 koks, 2 akmens, 4 dzelzs, Kazarmas 3 lvl, Ieroči 3 lvl (ļauj būvēt uz kartes neredzamus slazdus).
Skatu tornis = Ļauj pārskatīt apkārtni.

  • 1. stadija = 5 koks, 4 akmens, Arhitektūra 3 lvl (ļauj pārskatāmāk veikt teritorijas izpēti).
  • 2. stadija = 5 koks, 4 akmens, 3 dzelzs, Arhitektūra 4 lvl (ļauj pārskatāmāk veikt teritorijas izpēti, redz visus kokus).
  • 3. stadija = 5 koks, 4 akmens, 4 dzelzs, 2 zelts Arhitektūra 5 lvl (ļauj atklāt visu teritorijas karti)

Vēstniecība = 4 koks, 3 akmens, Rātsnams lvl 3, Arhitektūra lvl 3 (ļauj noslēgt alianses)

Kuģis = 8 koks, 4 akmens, 2 dzelzs, 1 zelts, Kazarmas 4 lvl, Ieroči 4 lvl (ļauj kuģot).
Bruņmašīna = 8 koks, 8 akmens, 8 dzelzs, 5 zelts, Kazarmas 5 lvl, Ieroči 6 lvl.